Husmår:

Bekæmpelse: priser
Vores metode
Mårfælde
Udbredelse
Udseende og adfæd
Forveksling

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Husmår: vores metode til reguleringHusmår: vores metode til bekæmpelse

Vores reguleringsmetode for mår er levende fangst med fælder, som lovligt må bruges hele året rundt.

Vi stiller typisk 2-3 fælder, afhængigt af matriklens størrelse og mårens muligheder for stier. Vi fanger måren levende og genudsætter den et sted hvor der er langt til nærmeste beboelse, typisk i en skov og hvor den ingen skade gør, mindst 50 km væk fra fangststedet. Vi vil ikke selv aflive dyret, naturen har brug for det. Kunde kan dog efter eget ønske og ved egen påtagelse af omkostninger til dyrlægen eller jægeren vælge at få måren aflivet eller skudt i fælden.

Fjernelse af husmår forudsætter en obligatorisk forpligtigende aftale om kundens eget tilsyn af fælden morgen og aften og straks-indberetning både morgen og aften uanset resultat. Jo kortere tid måren sidder i fælden, desto bedre. Kontraktforsømmelse vil medføre politianmeldelse i henhold til dyreværnsloven. Desuden forpligtiger kunden sig til selv at frigive andre dyr som evt. må gå i fælden, f. eks. pindsvin, naboens kat, duer m.fl., samt selv supplere med lokkemidler i nødvendigt omfang.

Har man ikke nogen mulighed for eget tilsyn morgen og aften, kan der indgås aftale om at vi tilser fælderne, prisen herfor vil afhænge meget af kilometerafstand og skal aftales i henhold dertil, dog typisk med en faktor 15.

HusmårDer findes andre metoder end levende fangst. Den mest effektive løsning til at undgå husmår på loftet er at forhindre den i at komme ind. Det kræver bare en grundig eftersøgning at finde mårens mulige adgangsveje til loftet. Hvis et stort hønseæg kan komme igennem et hul, kan husmåren nemlig også.

Hvis måren bruger træer eller nedløbsrør for at komme fra jorden op til taget, kan man forsyne dem med en forhindring i form af et omvendt kræmmerhus af kyllingenet et godt stykke fra jorden. Lukker man adgangsvejene, skal man forinden sikre sig at måren og eventuelle unger er fanget og ikke bliver spærret inde på loftet.

Måren kan også skydes af en person med gyldigt jagttegn og hvis lokaliteterne er til det og inden for lovens rammer, men det er meget tidskrævende.

Man kan forsøge at skræmme måren væk med lys, støj, stærkt lugtende stoffer, fx hjortetakolie, eller ultralyd.

Vi fraråder normalt dog disse metoder som vi synes ikke er effektive nok,  idet de virker normalt kun i begrænset periode, og så vender måren tilbage så snart duften er fordampet og støjen er ophørt. Vælger man at bruge naftalin eller paradiklorbenzen, kan det være direkte helbredsskadende. Og det er forbudt at lægge giftige eller bedøvende midler!!

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Flagermus
Husmår
Hvepse
Klannere og biller
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Væggelus
Stankelben
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job