Muldvarp:

Priser
Bekæmpelse
Muldvarpesaks
Signalement
Udbredelse
Føde
Livscyklus
Overtro

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Muldvarp: priser

Ydelse

Pris

(inkl. moms)

Standard regulering (2 besøg)

fra 1700 kr.*

3 mdrs. abonnement (2 besøg og frit tilkald i perioden for akut behandling)

fra 2000 kr.*

1 års abonnement 1. år (1 kontrol besøg per kvartal og frit tilkald i hele perioden)

fra 3200 kr.*

1 års abonnement fortsættelse (1 kontrol besøg per kvartal og frit tilkald i hele perioden)

fra 2800 kr.*

Inspektion på stedet og tilbudsgivning

600 kr. **

Salg af 2 muldvarpesakse Motrap, inkl. levering, installation og udførlig instruktion

1300 kr.*

Find et stort udvalg af muldvarpefælder og muldvarpeskræmmere i vore internet butik

* Priserne gælder i Østjylland (postnumre 8000  -  8900). Ved regulering i andre områder aftales et kørselstillæg

** Beløbet trækkes fra ved indgåelse af aftale om behandling

Pga. muldvarpes migration anbefaler vi normalt abonnement, gerne i samarbejde med naboer.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Væggelus
Skadedyr i græs
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Viste du at:

- En muldvarp æder mellem en halv og en hel gang sin egen vægt hver døgn. Dens livret er regnorm, men den kan også spise snegle, insekter og i nogle tilfælde mus, firben eller frøer.

- Muldvarpens pels er fløjlsblødt og velegnet til pelsværk. I 19. og 20. århundrede blev der hvert år solgt millioner af muldvarpeskind. Muldvarpeskind blev ofte brugt til høje hatte og frakker til mænd.

- Muldvarpene lever ganske alene i hver sit gangsystem hele året (bortset fra hunner med små unger). I parringssæson (marts-april) graver hanmuldvarpene lange tunneler i håb om på den måde at støde ind i omkringboende hunners gangsystemer. Parring sker altid under jorden.

- Muldvarpen bruger mange timer i døgnet på at grave. Total længde af labyrint tunneller som indgår i muldvarpens  gangsystem kan sagtens udgøre 200 meter.

- Efter opskriften med ondt skal ondt fordrives, blev muldvarpen brugt som middel mod mange sygdomme, især sådanne der mentes af overnaturlig art, fx blev påført af onde vætter.

- Der findes Muldvarpevænget i Hundested og Muldvarpekrogen i Bjerringbro. I Ukraine er der 2 landsbyer ved navn 'Kroty' (Muldvarpe),

- Pungmuldvarpen, som er udbredt i Australien, ligner fuldstændig vores muldvarp, bortset fra pungen og farven, som varierer fra lysegul til mørk okkerguld. Australske muldvarp lever i sandørkener, og kan grave sig op til 2,5 m ned i ørkens sand i deres søgen for føde. Hunnens pung åbner bagud for at forhindre i at blive fyldt med sand, når muldvarpen graver sig fremad.

- Muldvarp er en god svømmer.

- Fanger en muldvarp flere regnorme, end den kan spise, laver den regnormedeporter. Det er især de store regnorme, det går ud over; muldvarpen bider de forreste led af, så regnormene ikke dør, men bliver ude af stand til at bevæge sig, før forenden er gendannet. I denne lemlæstede tilstand hengemmes regnormene godt sammenstuvede i et depot, oftest i nærheden af muldvarpens rede. Herhjemme er fundet deporter med mere end 500 regnorme, hvis samlede vægt var knap 1 kg.

- Muldvarpen har ikke mange slægtninge i den danske fauna: den nærmeste er spidsmus, som hører til den samme orden Sorimorpha.

- Muldvarpen har blå øjne. De er kun 1 mm i diameter og er dækket af pelsen.

- Selv om muldvarpen normalt lever godt beskyttet nede i sit gangsystem, bliver den alligevel en gang imellem taget af natugle, musvåge, hejre og ræve. Brud og lækat kan også tage muldvarpene i gangene. Katte og hunde kan også fange muldvarpe, men æder dem sjældent.

- En voksen muldvarp vejer kun omkring 80 g.

- Nyfødte muldvarpeunger kun vejer 3-4 gram hver.

- Når man fanger muldvarpe, vil man ofte finde mider, flåter og lopper på dem. Muldvarpeloppen kan være op til 6 mm lang og er den største loppe der findes.

- Muldvarpens forfødder blev i gamle dage brugt mod tandpine, feber og gigt.

- Muldvarpen er totalfredet i Tyskland og i Ukraine.

- I Nordamerika findes beslægtede arter af muldvarpe, som har mange fælles træk med de europæiske. Enkelte er ret spektakulære, fx. stjernemuldvarp. Navnet skyldes 22 tentakler. der sidder yderst på snuden, og som muldvarpen benytter til at spore sit bytte med.