Skadedyr i træ:

Pris på bekæmpelse
Borebiller
Borebiller: FAQ
Husbukke
Andre skadedyr i træ

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Andre skadedyr i træ:

Blød borebille:

Den Bløde borebille (Ernobius mollis) er en af de mest almindelige træskadende insekter i Danmark, ud over den Almindelige borebille og Husbukken. Den Bløde borebille er en lille brun bille, der som voksen kan blive optil 4-6mm lang. Selve kroppen af billen er er dækket af små fine hår, der kan give billen lysebrune skær på kroppen. Disse hår falder dog af eftersom billen bliver ældre og den bliver mørkere i farven. Bliver ofte forvekslet med den Almindelige Borebille (Anobium punctatum).

Hvordan gør den Bløde borebille skade på træ:

Skaden er skabt af den Bløde borebilles larver, der bliver lagt i æg af hun-borebillen uden på barken af et træ. Når larven så udklækkes gnaver de sig ind under barken, og lever i vækstlaget, hvor de får næring ved at spise den indre side af barken. Hunnen ligger dog kun æg i nåletræs-bark på døde grene eller fældede nåletræer. Her lever larven indtil, den er udklækket af puppen og er blevet til en bille. Her vil den nu voksne Bløde borebille gnave sig ud af barken igen, og efterlade et så kaldt ”flyvehul”. Skaden fra dette insekt er dog overfladisk, og har derfor ingen betydning for træets bæreevne og styrke. Det er kun hvis der ligges plader eller materiale oven på det barkantet træ, inden billen har gnavet sig ud af træet, at det kan give problemer. Da den Bløde borebille er i stand til at gnave sig igennem ret hårde materialer f.eks. isoleringsplader, paneler, døre, og mindre blyplader. Hullerne her kan give et perfekt sted til at fugt og svamp kan sive ind i træet.

Forebyggelse og bekæmpelse af den Bløde borebille:

Den mest effektive forebyggelse mod dette skadedyr, er selvfølgelig ved at man undgår at bruge barkkantet træ, ved byggerier hvor flyvehullerne kan blive i problem. En anden metode er ved at fjerne barken af træet før brug, da man så tydeligt vil kunne se billerne og larverne. Men ellers er det kun i meget sjælende tilfælde at bekæmpelse er nødvendigt.

 

Parketbille/Splintvedbille:

Parketbillen (Lyctus brunneus) eller Splintvedbillen, som den også bliver kaldet af nogen, er en lille bille som er meget almindelig af herhjemme, selvom den oprindeligt kom fra Nordamerika, har den nu spredt sig til hele verden. Som voksen er billen 3-7mm lang, og er brun i farven. Billen kan godt se lidt fladtrykt ud. Parketbillen er som larve 5-6mm lang, og er gul/hvide på kroppen, mens dens hoved er gul/brun med brune kæber.

Hvordan gør den skade på træ:

Parketbillen eller splintvedbillen angriber oftest løvtræ som f.eks. eg, ask og valnød, men de kan også i nogle tilfælde angribe mere tropiske sorter af træ f.eks. bambus. Parket billerne angriber dog kun frisk træ, og meget sjældent træ der er over 10 år gammelt. Skaden kommer ved at hunnen ligger sine æg i porerne af træet, og når larverne udklækkes, vil de gnave sig ned i træet og leve af stivelsen af træet, indtil de laver sig deres puppe. Efter de udklækkes af deres puppe, vil de igen gnave sig op af træet igen. Dette vil efterlade små huller i træet. Problemet er at de normalt vil befinde sig i træet i 1-2 år alt efter hvor meget stivelse, der er tilgængeligt i træet. Så meget af det træ, der bliver importeret kan have billerne inden i sig, uden man kan se det, hvor Parketbillerne så efter noget tid gnaver sig ud af træet, og efterlader deres ”flyvehuller”.

Forebyggelse og bekæmpelse af parketbiller/Splintvedbiller:

Hvis du vil forebygge mod Parketbiller, skal træets overflader behandles med et træbeskyttelsesmiddel, der er godkendt til brug mod husbukke og borebiller. Det er især vigtigt at enderne af træet behandles, da det er her porerne findes.

Til bekæmpelse af Parketbiller kan der igen bruges et træbeskyttelsesmiddel, som der er godkendt til Borebiller og Husbukke. Da træet kan optage midlet, der så vil nå ned til billen og slå den ihjel. Du skal dog være indstillet på, at det ofte er nødvendigt at behandle flere gange. Denne metode vil heller ikke virke ved overfladebehandlet træ, f.eks. hvis det er malet lakeret osv.

Der kan også anvendes varmebehandling (55° C i 1/2 time) eller kuldebehandling (-21 ° C  i en døgn) af det angrebne træ.

 

Egens borebille:

Egens borebille (Xestobium rufovillosum), er den største borebille, du finder i Danmark, og kan blive 6-9 millimeter lang. Egens borebilles krop som voksen er aflang og har en brunlig farve med små lyse pletter spredt omkring på sin krop. Egens borebille kan i sit larvestadie kan blive optil til 1 cm. Lang, ellers vil den have de normale karaktertræk, som andre borebillers larver har, nemlig en lang bleg krop med et gulbrunt hoved med brune kæber. På engelsk bliver Egens borbille kaldet for ”Deathwatch beetle”, hvilket der oversat betyder dødens bille. Dette navn fik den, fordi den laver en tikkende lyd, når den banker sit brystskjold imod træet for at tiltrække sig en hun, den kan parre sig med, men i gamle dage troede man, at den tikkende lyd kom, fordi døden holdte øje med dig, mens du sov. Man troede derfor, at lyden var et tegn på, at man snart skulle dø.

Hvilken skade gøre Egens borebille:

Egens borebille som voksen gør ingen skade ud over den tikkende lyd, den laver med sit brystskjold i parringstiden, der strækker sig over månederne marts til juli. Lyden kan for nogle virke irriterende, og kan resultere i, at man kommer til at lide af søvnmangel. Selvom du ikke synes, at lyden er irriterende, skal du alligevel stærkt overveje at behandle træet i rummet, for hvis borebillen får lov til at lægge sine æg i revner, sprækker eller gamle flyvehuller, kan det gøre alvorlig skade på træet. Dette skyldes, at når larverne udklækkes, vil de begynde med at spise træet indefra, indtil de har fuldt udviklet sig til en voksen borebille, hvor de herefter vil gnave sig ud af træet og efterlade et flyvehul med en diameter på omkring 3mm. Ved at træet bliver spist indefra, kan det resulterer i, at træet kan miste sin styrke og bæreevne, uden at det umiddelbart kan ses uden på træet. Men rører man ved træet kan man mærke, at det er blødere, og det kan også være, at træet smuldre ved berøring.

Dog angriber Egens borebiller for det meste kun egetræ og nogle gange løvtræ, men for at træet skal blive angrebet, kræver det at træet har været udsat for meget fugt.

Forebyggelse og bekæmpelse af Egens borebiller:

Hvis man vil forebygge Egens borebiller, er det vigtigt man sørger for, at der ikke kommer fugt i kontakt med sit træværk i hjemmet. Fugten kommer tit ind af små sprækker eller andre utætheder i huset. Derfor er det vigtigt, man sørger for, at man tjekker om ventilationen i huset er tæt samt om luftcirkulationen er i orden. Det er også vigtigt at tjekke omkring nedløbsrør.

Hvis du allerede er angrebet af Egens borebiller, er det første du skal gøre, at finde kilden, hvor fugten er kommet ind, så du stopper fremtidige angreb inden de sker. Det kan her være en god ide at få hjælp af en professionel, så du er sikker på, at du finder alle kilder af fugt. Efter stedet hvor fugten er trængt ind er tætnet ordenligt, kan du begynde at reparere det udsatte træ. Dette gøres ved at genbehandle træet med et træbeskyttelsesmiddel, der beskytter mod insekt- og svampeangreb.

Det kan ske at træet har været så hårdt angrebet, at det er nødvendigt, at træet skal udskiftes. Det er her en god ide, at vælge at skifte træet med trykimprægneret træ, da dette vil give den bedste beskyttelse om fremtidige angreb, dog kan træ, der er behandlet i et træbeskyttelsesmiddel også give en god beskyttelse.

Hvis det ikke er muligt at reparere træet ved at behandle det på ovenstående metode f.eks. i hulrum osv., kan man også få professionel hjælp, og få pudderblæst områderne med insektpudder, som vil dræbe borebillerne når de kommer ud af træet. Behandlingen er forholdsvis billig, men den skal gentages 5-10 år i træk, før man er helt sikker på, at der ikke er nogle æg tilbage.

 

Boresnudebiller:

Boresnudebillen (Pentarthrum Huttoni) er del af en af de største familier inden for dyreriget, nemlig snudebillefamilien, der indeholder mere end 50.000 forskellige arter af biller. Boresnudebillen har et let genkendeligt udseende med sin mørke brune farve og sit hoved, der er er trukket ud i en længere snude. Billen kan blive ca. 3-4mm lang, men tit kan det ske, at boresnudebillen forveksles med kornsnudebillen, der normalt udvikler sig i korn eller andre frøprodukter i stedet for træ, kornsnudebillen er dog større end boresnudebillen i sin kropsbygning. Boresnudebillens larver har en bleg farve, mens de er krumme af deres form.

Hvilken skade udgør boresnudebillen:

Ligesom med mange andre træskadende arter af biller, gør den voksne boresnudebille ingen skade i træ, men skaden kommer i stedet fra larverne, der kommer fra æg, der bliver lagt i træet af den voksne boresnudebille, fordi at larver vil under deres udvikling spise træet, de lever i indtil, de er helt udviklet og gnaver sig ud af træet og forlader træet igennem et flyvehul, der har en diameter på 1-2mm.

Dog udgør boresnudebillens larver ikke en særlig stor trussel mod træet, og vil i værste tilfælde kun få nedbrydningen af træet til at accelererer. Men boresnudebillen kan dog også kun angribe træ, der har været udsat for megen fugt eller rådskader. Dette kan tit ske i rum, hvor der det meste af tiden er en høj luftfugtighed, dette ses f.eks. tit i badeværelser.

Forebyggelse og bekæmpelse af boresnudebillen:

For at forebygge boresnudebille angreb, er det vigtigt, at du stopper kilden, hvor fugten kommer fra. Dette kunne f.eks. gøres ved at tætne vindueskarme, afløbsrør og tjekke om luftcirkulationen i rummet er i orden. Efter kilden af fugt er fjernet, kan du begynde at behandle træet, der var blevet angrebet. I fleste tilfælde er det nok, hvis træet behandles med et træbeskyttelsesmiddel, der beskytter mod svamp- og insektangreb, da vil sikrer mod fremtidige angreb. I ekstreme tilfælde kan det dog være nødvendigt at udskifte træet, hvis dette er tilfældet, skal du være sikker på, du behandler det nye stykke træ med træbeskyttelsesmiddel, inden det installeres.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk på Youtube