Skadedyr i træ:

Pris på bekæmpelse
Borebiller
Borebiller: FAQ
Husbukke
Andre skadedyr i træ

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Insekter i træ: borebille

Den almindelige borebille (Anobium punctatum), er nok det insekt, der gør mest skade i huse her i landet. Det er den, der laver de velkendte ormhuller i træ. Billen selv er knap så kendt. Den er mat brun med ganske fin behåring på oversiden. Vingedækkerne er stribede af fine punktrækker.

Borebillerne kan komme frem fra juni til august. De kan flyve, og man finder dem tit i vindueskarmene. Borebillerne lever kun et par uger.

En borebille hun lægger op til 50 æg på træoverfladen, i sprækker og ofte i de gamle flyvehuller.

Æggene klækkes efter 3-4 uger. De nyudklækkede larver borer sig ind i træet, hvor de laver gange, der er løst pakket med boremel.

Borebilles larver er ca. 6 mm, hvide med mørkere hoved og munddele. De har korte lemmer og er noget sammenkrummede. Borebille larver er sædvanligvis flere år om deres udvikling, normalt 2-3 år, men men de kan også være op til 8 år om det. Larverne kommer ikke ud af træet, og de kan derfor ikke vandre fra et møbel til et andet. Puppehullet dannes lige under træets overflade.

De optimale forhold for udvikling af borebille larver er temperatur 22-23 ° C og fugtighed på omkring 30 %. Udviklingen går i stå, hvis fugtindholdet er under 11 %.

Flyvehullerne, som røber borebillens angreb, gnaves af de voksne biller, når de søger ud af træet efter af have fuldført udviklingen derinde.

Borebillen stammer fra Europa, men er nu udbredt over der meste af kloden undtagen i de tropiske dele af Afrika og Asien.

 

Borebille: spor

- Flyvehuller: Borebiller gnaver runde flyvehuller, 1-2 mm, som svarer til den voksen billes størrelse. Spredt mellem borebillehullerne findes der ofte ganske fine huller med en diameter mindre end 1 mm, som stammer fra borebilles nartulige fjerne, snyltehvepse.

- Gange: Gangene er også runde med en diameter på op til 2 mm og fyldt med gulligt boremel.

- Boremel: Boremelet ligger ofte i små bunker under møbler og spær, som er angrebet af borebiller og kan ligne små muldvarpeskud.

- Voksne biller i vindueskarm: Billerne kan komme frem fra juni til august, de kan flyve og samles tit i vindueskarmene.

 

Borebille: skade

Den almindelige borebille kan angribe næsten alle træsorter, både løv- og nåletræ, men rødel og birk er særlig yndet. Både bygningstømmer (tagrum og krybekældre), møbler og andet indbo angribes, fortrinsvis på steder, hvor luftfugtighedén er høj. Kurvemøbler af pil er også meget udsatte. Borebillen trives ikke blot i huse, men også i træværk udendørs.

Der er en mængde biller, hvis larver lever af dødt træ, men det, der gør den almindelige borebille til noget særligt, er at den kan gå i lag med gammelt, forarbejdet træ, som ikke i forvejen er invaderet af svampe.

Angrebet udvikler sig langsomt, men på steder, hvor forholdene er gunstige, kan træet imidlertid i årenes løb ødelægges fuldstændigt.

 

Borebille: forebyggelse

- Træet skal holdes tørt, hvis det er muligt: borebiller angriber ikke træ med vandindhold på under 11 %, og levende angreb går i stå, hvis vandindholdet falder til denne niveau.

- Trykimprægnering: borebiller angriber ikke trykimprægneret træ.

- Behandling af træet med et af de godkendte træbeskyttelsesmidler, fx Protox Insekt. Behandlet træ er effektivt beskyttet mod borebilleangreb i mindst 15 år.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk på Youtube

 

 

Borebille: bekæmpelse

- Behandling af træet med godkendte insektmidler mod træborende insekter, fx Protox Insekt. Er der tale om møbler og andre små genstande, kan man i de fleste tilfælde selv klare opgaven, men behandling af loft, gulve og andre store træ konstruktioner bør udføres af professionelle skadedyrbekæmpelses firmaer.

- Varmebehandling. Træborende insekter, lige som de fleste andre insekter, tåler ikke temperaturer på 55°C i mere end 1/2 time. Små genstande som er angrebet af borebiller eller husbukke kan opvarmes i fx en ovn eller i tørrestue.

- Kuldebehandling. Voksne biller tåler ikke lave temperaturer, og behandling i 48 timer ved temperaturen på -21°C i en almindelig dybfryser vil slå alle voksne biller og larver ihjel. Æggene er mere robuste, så man bør ikke behandle i de sommermåneder, hvor der kan være æg.

For behandling af insektmidler mod træborende insekter er effektiv, bør temperaturen være over 3° C.