Duer, måger og andre fugle:

Bekæmpelse: priser
Forebyggelse
Bekæmpelsesmetoder
Duer
Måger
Alliker
Råger

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Alliker

Alliker hører inde under kragefamilien, og har en størrelse der er lidt mindre en normal krage, men har samme sorte kropsfarve, dog har alliken en grå hals. Den er dog mest kendt for sine hvidgule øjne. Alliken er ca. 30-34cm. lang, og kan have et vingefang på omkring 64-73cm.

 

Alliker som skadedyr

Alliken ses af mange som et skadedyr, da fuglen har en kærlighed for at stjæle æg fra mindre fugle, og derefter spise dem. Men den største grund er at alliken tit vil lave rede i skorstenene på huse. Deres reder vil så tit forårsage en ”prop” i skorstenen, der ikke vil tillade røgen at slippe ud. Dette kan derfor resulterer i at ens egen hus vil blive fyldt med røg og os. Disse ”propper” kommer ved at alliken bliver ved med at smide grene, kviste og skrald, som den finder i skorsten indtil rede materialet danner en bund, hvor de derefter kan putte græs og mos stykker ovenpå, der vil lukke skorstenen helt til.
Alliken vil dog ikke begynde at lave rede i skorstene, der ofte bliver brugt. Det er kun skorsten der ikke bliver brugt i perioder, der er risiko for at være udsat.
 

 

Alliker: forebyggelse og bekæmpelse

Alliken er en fredet fugl i Danmark og må derfor ikke skades eller slås ihjel, som bekæmpelses metode. Den eneste måde at slippe af med alliken, er enten ved at få dem flyttet af en professionel, der kan indfange dem på en godkendt metode eller forebygge at alliken kan bygge rede i din skorsten.

Hvis man vil forebygge at alliker kan lave rede i sin skorsten, er man nødt til at få en autoriseret skorstensfejer ud til sit hjem, så han eventuelt kan fjerne rester af en gammel rede. Derefter kan han sætte trådnet eller en speciel fuglerist til skorsten over skorsten eller installere skorstens pigge, der vil kunne forhindre at alliker kan lave rede i skorstenen, ved at sørge for at de ikke har mulighed for at smide rede materiellet ned i skorstenen. Dette skal dog gøres i god tid inden yngletiden, da man ikke lovligt må flytte alliker og deres æg/unger, hvis alliken allerede er flyttet ind, uden en dispensation fra Jagt og vildtforvaltningsloven og tilladelse fra den lokale vildtkonsulent. Ynglesæsonen sker omkring april måned. Som en kompensation til alliken kan du eventuelt installere en redekasse, så du stadigt også kan nyde synet af alliker i din have.

En anden metode du selv kan gøre for at holde alliker væk, er ved at installere en drageskræmmer omkring dit hjem. Drage skræmmeren består af drage, der forstiller en duehøg eller anden rovfugl, der så er fast gjort til en fiskestangs lignende stang, der holder dragen på plads. Dragen vil så skræmme mindre fugle væk fra området, da de tror det er en ægte rovfugl.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job