Duer, måger og andre fugle:

Bekæmpelse: priser
Forebyggelse
Bekæmpelsesmetoder
Duer
Måger
Alliker
Råger

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Duer, måger og andre fugle: Forebyggelse

Forebyggelse eller sikring mod duer, måger og andre store fugle er den bedste, nemmeste og billigste løsning, som det næsten altid er tilfældet ved alle former for skadedyr. Den bedste forebyggelse imod genen fra fuglene er at forhindre fuglenes adgang til bygninger, altaner, gesimser og afsatser hvor de trænger ind for at få føde, opholdspladser eller ynglepladser.

Det er også vigtigt at fjerne duernes fødekilder: bl.a. lukke affalds container, fjerne madrester m.v., da dette vil gøre din ejendom mindre attraktiv for duerne at opholde sig der og at bygge rede i.

Gør-det-selv

I de fleste tilfælde kan man selv sørge for sikring af sin ejendom imod genen fra fuglene ved at købe og montere forskellige slags duepigge, duewire (fugletråd), rørsikring, rygningsbeskytter, dueenet, der hvor fuglene typisk forsøger at etablere sig. 

Duepigge har en lang levetid, og hvis ordentligt fastgjort, kan være en effektiv metode til at forebygge rede bygning.

Ud over almindelige duepigge, findes der også specielle duepigge til solcellepaneler, duepigge til tagrender, duepigge til vinduer og duepigge til skorsten.

Duenet kan med fordel bruges ved store åbne områder som f.eks. tag, haver, altaner, træer, under broer osv., der kan blive lukket af for duer, ved at man opsætter et duenet over området. Det vil gøre det umuligt for duer at lande, da de vil flyve ind i nettet. Duenettet skal fastspændes, så nettet er stramt over det område, du vil beskytte. Duenettet er en human måde at forebygge duer på, de nettet ikke vil gøre nogen skade på fuglene, selv hvis de flyver ind i nettet. I nogle tilfalde kan der anbefales at bruge stålnet lavet i galvaniseret stål i stedet for duenet. 

En nye metode, som blev meget populæret i UK er Bird Free gel, som virker afskrækkende på fugle uden at skade dem, og som anvendes der, hvor de fleste andre løsninger ikke ønskes at tages i brug, for eksempel på altan.

En elektronisk fugleafskrækker udsender en svag lyd, som næsten ikke kan høres af mennesker, og kan derfor bruges på altaner, terrasser o.l.

For at beskytte et større område, f.eks. en mark, en frugtplantage et havneområde af forskellige slags fugle, kan man bruge en skræmmehøg, som efterligner en ægte duehøg i sine bevægelser.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Er du ikke et gør-det-selv menneske eller er der tale om besværligt tilgængelige områder der skal sikres mod fuglene, kan vi tilbyde nedenstående løsninger: 

Opsætning af duepigge / mågerpigge

Piggene kan monteres næsten alle steder, bl.a. på altan, blomsterkasser, sålbænke, tagrender, gesimser, skorstene, fremspring og afsatser, rækværk, skilte, bjælker, rør, samt mange andre, normalt svært tilgængelige områder på ejendommen. Piggene bliver monteret med speciel lim, som er vejrbestandig. Denne løsning gør, at duerne og andre fugle fremover ikke kan sætte sig på de sikrede områder. Løsningen er både meget effektiv og økonomisk overskuelig. Piggene er produceret i rustfrit stål og UV polycarbonate, som gør dem ekstrem fleksible. Piggene kan enten limes, sømmes eller skrues på alle slags overflader uanset deres struktur eller materiale. Fuglepiggene er meget humane, fordi de er ikke spidse og kan derfor ikke beskadige fuglene og de er næsten usynlige på afstand.

Installation af mågepigge på kanten af taget på et af husene ved Aarhus Ø. Nu kan mågerne ikke længere rengøre sig på altanerne nedenunder.
Opsætning af fugletråd (wire)

Fugletråds løsningen betyder at man monterer små kraftige trådholdere på det område som skal sikres mod fuglene. På trådholderne monteres der tynd wirer i rustfrit stål. Fugletrådsløsningen forhindrer fuglene i at sætte sig på det sikrede område. Denne løsning anbefales til begrænsede områder, såsom tagrygge, tagrender, stakitter, eller til de område på ejendommen, som er meget synlige fra gaden, idet denne løsning er næsten usynlig. Trådholderne fås specielt designet så de passer til tagrender, tagrygge, rør.

Net-løsning

En god løsning indenfor duebekæmpelse som kan bruges hvor der er behov for at sikre store arealer imod fuglenes indtrængen. Nettet  forhindrer duerne og andre fugle i at lande på ejendommen eller trænge ind på de uønskede steder. Nettet fås i forskellige farver, bl.a. sort og gennemsigtig, så det kan matche ejendommens farvefremtoning og på den måde virke mindre synligt. Duenet er en af de bedste løsninger, når der er tale om at beskytte altaner fra både duer og måger.

Spurvenet (med maskestørrelse på 19 mm) kan hjælpe med at beskytte altan mod mindre fugle, bl.a. spurve og svaler.

Specielle løsninger

Opsætning af fuglestopklodser under tagsten, stopriste i ventilationshulle m.v.