Duer, måger og andre fugle:

Bekæmpelse: priser
Forebyggelse
Bekæmpelsesmetoder
Duer
Måger
Alliker
Råger

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Måger

Der findes 51 arter af måger spredt ud over hele verden. Det er næsten alle lande i verden, hvor det er muligt at finde mindst en af de 51 arter. Nogle af de mest kendte arter i Danmark er Sølvmåger (også kendt som Havmåger), Stormmåger, Hættemåger, Dværgmåger, Sildmåger.

Måger: Udseende

Udseendet varierer ikke meget selvom der er så mange arter, og de fleste måger ligner hinanden meget. Men når det så kommer til størrelsen, begynder det med at varierer betydeligt mere, hvor længden på mågens krop kan være fra 20 til 79cm, og alt efter arten kan dens vingefang være fra 70 til 170cm. Måger har et langt og kraftig næb, som kan gribe fat om føden eller byttet. Mågen er udstyret med svømmehud mellem tæerne, som gør mågen i stand til at bevæge sig igennem vandet uden besvær. Man kan nemt genkende mågen på den hvide farve, de allerfleste slags måger har på undersiden af deres krop. Dog er de unge måger i starten brunlige i fjerene, indtil de nogle år senere for ”voksenfjerdragten”, som er den vi kender, når vi ser en måge flyve rundt.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Måger: Føde

Der er mange ting som mågen vil spise som føde, det kan f.eks. være små fisk, insekter, døde dyr, døde fisk, madrester som vi mennesker har smidt ud. Lossepladser har været en stor fødekilde for måger, specielt for Sølvmågen. Her kan de finde massere af madrester, som vi mennesker bare har smidt ud. Derfor resulterede det i en eksplosion i antal af måger der var i Danmark fra 1970’erne og op af. Den hvide fjerdragt på undersiden af mågen, hjælper også mågen med at finde føde, da mågen vil kigge efter et hvidt skær i luften, og hvis den ser det, vil den vide at der er en flok måger, og så er der nok også føde.

Måger: Levesteder

Der vil kunne findes mange slags måger, der holder til tæt ved kysten, da der er meget føde i form af fisk, og insekter der også holder til ved kysten. Men der er også større arter, der vil holde til ude på havet, da de lever af at fiske efter større fisk, som kun kan findes længere ude i vandet. Samtidigt er der en del måger der lever langt fra kysten, fordi vi mennesker de seneste hundred år har skabt steder hvor måger kan leve af vores affald og madrester. Dog kan måger også leve tæt ved søer, hvor de lever af ferskvandsdyr og insekter.

Måger: Yngling

Små måger bliver kønsmodne efter ca. to år, hvorimod større måger først bliver kønsmodne efter 4-5 år. Måger yngler altid i flok, da det giver mere beskyttelse, det er også nødvendigt, fordi det er sjældent, at en ynglende koloni af måger ikke vil blive angrebet af andre rovfugle, dette område mågerne vælger kan blive op til 5 meter i radius. Parringssæsonen for en måge varer normalt omkring 3-4 måneder, og mågerne vil begynde at samle sig i folk, få uger inden parringssæsonen begynder. Mågen vil lave en rede på enten jorden, i klipper eller oppe oven på taget af huse, reden er ofte lavet af kviste og grene, den har fundet i nærheden, at bygge en rede er også måde, der hjælper mågen med at danne par med sin partner. En måge kan ligge omkring 2 - 3 æg hver gang mågen yngler, dog overlever der kun for det meste en unge længe nok til, at den kan lære at flyve. Æg fra måger er for det meste mørkebrune med sorte prikker på, det er de for at være godt kamufleret fra rovdyr. Rugetiden ligger imellem 22-26 dage efter det første æg er blevet lagt i reden.  Ungerne vil blive fodret i reden, indtil de er klar til at lære hvordan man flyver, endda ofte også en del længere tid. En måge vil ofte komme tilbage til samme sted hvert år, for at yngle samme sted og i samme koloni.

Måger som skadedyr

Mange vil sige at mågen også er en plageånd, og i mange større byer som ligger ud til en havet, eller som ligger tæt ved en havn, gør man meget for at slippe af med mågen. Nogle af grundene man tænker på mågen som et skadedyr, kan være at mågen laver meget støj, især i parringstiden. Det kan også være mågens afføring, som er en plage. Det kan både være et hygiejniskproblem, men afføringen kan også hobe sig op, hvis der ikke tit bliver gjort rent efter mågerne, det kan også gøre bydele grimme at se på, hvis måger har fået fritspil i et stykke tid. I parringstiden eller når æggene lige er udklækket, kan måger også blive meget aggressive, og vil forsvarer sin rede og sine unger, og kan endda finde på at skyde med sin egen afføring, efter folk som kommer for tæt på.