Husmår:

Priser
Husmår: Skade
Husmår: Bekæmpelse
Spor efter husmår
Mårfælde
Udbredelse
Udseende og adfærd
Forveksling

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Husmår: udseende og adfærd

Husmår eller stenmår (Martes foina) henregnes til mårfamilien (Mustelidae) under rovdyrenes orden (Carnivora). Den har en lang, slank krop og relativt korte ben.

Et voksent dyr har normalt 42-48 cm i længden (hoved + krop) og har en 23 - 26 cm lang hale. Hannerne er større end hunnerne, og vejer 1,3 - 2,3 kg mod hunnernes 0,9 - 1,9 kg.

Husmår: føde

Husmårens fødevalg varierer meget i relation til lokalitet og årstid og dermed fødeudbudet. Smågnavere (især markmus) og spurvefugle udgør hovedparten af husmårens føde, men rester af både duer, hønsefugle, andefugle rovfugle og ugle er ligeledes fundet i husmårs ekskrementer. Hvirvelløse dyr, især biller, forekommer regelmæssigt, dog i noget mindre omfang. Rester af hare, muldvarp, pindsvin blev også fundet i husmårs ekskrementer, lige som æg, frugter (mirabel, kirsebær, stikkelsbær), frø fra forskellige urter og græs. Husmåren er ikke som skovmåren i stand til at forfølge klatrende og springende egern, men tager gerne egernunger. 

Husmår: forplantning

Husmåren har ofte sin rede i hule træer, o gamle rovfugle- eller kragereder, i sten- eller kvasbunker, men også i udhuse og på lofter i beboelseshuse.

Husmåren yngler en gang om året, og såvel hunner som hanner bliver først kønsmodne i deres andet leveår. De undgår normalt hinanden det meste af året, og kun i sommermånederne bliver hunnerne parringsvillige og accepterer hannens nærhed. Hannerne parrer sig normalt med flere forskellige hunner og tager ikke del i opfostring af ungerne.

Selv om parringen finder sted i juli-august, begynder den egentlige fosterudvikling først  i januar-februar det følgende år. Det kaldes forlænget drægtighed. Fosterudvikling varer omkring 30 dage, og ungerne fødes normalt på loftet i bebyggelser eller brændestabler i perioden fra begyndelsen af marts til midt i april. Enkelte kuld kommer til verden allerede først i februar. Kuldstørrelsen varierer mellem 1 og 5 unger, diegivning afsluttes i juli.

Både hunner og hanner bliver kønsmodne i deres 2. leveår.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Væggelus
Stankelben
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job