Husmår:

Priser
Husmår: Skade
Husmår: Bekæmpelse
Spor efter husmår
Mårfælde
Udbredelse
Udseende og adfærd
Forveksling

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Husmåren som skadedyr:

Husmåren ses næsten altid som et skadedyr i det meste af hele Europa, selvom at den ikke angriber mennesker. Der er mange grunde til at den ses som skadedyr, og vi vil komme ind på dem, der er mest udbredt, og de der giver den største skade.

En af de største problemer som husmåren skaber i Danmark, er at husmåren har tendens til at flytte ind på loftet i huse og sommerhuse, deraf har den også fået sit navn. Husmåren vil nemlig helst bo et sted, hvor der ikke er for meget fugt, og hvor der er en god varme, så de kan holde sig varme året rundt. I dag giver vi husmåren det perfekte sted, da langt de fleste huse er godt isoleret, og i mange tilfælde, vil de ikke blive forstyrret særligt tit på f.eks. et loftet eller i et loftrum. Problemet ved at husmåren flytter ind på dit loft, er ofte at der kan sprede sig en forfærdelig og kraftig stank fra dit loft, da husmårens ekskrementer og urin, har en afskyelig stank, som nogle gange også vil kunne lugtes i rummene neden under loftet. Der kan også komme en mere rådden lugt fra dit loft, da husmåren vil nogle gange vil efterlade dyrerester, som husmåren ikke har spist. Og derved vil de efterladte rester, så bare ligge tilbage og rådne.

De fleste der har en eller flere husmår på loftet, vil også have oplevet at noget af deres isolation materiale tit vil være revet eller kradset i stykker, så isolationen ikke giver samme effekt mere.

Hvis du har et hus med et stråtag, kan husmåren også forvolde ekstra skade, da en husmår ofte vil gnave sig igennem stråene, og bygge huler i selve taget, da det fungere, som en god varmeisolation for husmåren. Det kan være svært nok at sikre et hus mod mårer, særlig vanskeligt er det, hvis der er stråtag, for det kan de simpelthen flå hul på.

Husmåren skaber skader for mange millioner kr. om året i Europa ved at gnave sig igennem isoleringen på ledninger, og nogle gange bide dem helt over. Dette er oftest set ved biler, hvor bilens varme motor har tiltrukket husmåren til ledningerne. Man ved ikke hvorfor husmåren gør dette, da den ikke spiser noget af ledningen, den gnaver sig bare igennem ledningen, og efterlader den som den er. Selvom man ikke helt kender grunden til hvorfor måren gør dette, har man lagt mærke til, at det sker oftere i foråret, hvor unge husmår er ude og udforske sine omgivelser. Man tror, at de gør dette for at finde ud af hvad, der er spiseligt, og hvad der ikke er. Andre tror også at det er fiskeolien, der er en ingrediens i isoleringen på mange kabler og rør, der lokker måren til.

For nogle personer vil en husmår på loftet, kunne være medvirkende til søvnproblemer, da det på nogle lofter kan larme når husmåren går rundt oppe på loftet. For folk der ikke sover tungt, kan dette vække folk flere gange om natten, hvilket der kan fører til at personen vil have lettere ved at føle sig træt eller stresset dagen efter. Du hører ofte kun disse ”kradselyde” om natten, da det kun er her måren er aktiv.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Væggelus
Stankelben
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job