Muldvarp:

Priser
Bekæmpelse
Muldvarpesaks
Om muldvarpe
Udbredelse
Muldvarp: føde
Muldvarp: livscyklus
Overtro
Vidste du om muldvarpe

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Muldvarp: føde og fødesøgning

Muldvarpen hører til insektæderne og som sine meget nære slægtninge, pindsvinet og spidsmusene, lever den udelukkende af animalsk føde. Muldvarpen lever i gangsystemer, som den selv graver under jorden, og det også der at muldvarpen finder sin føde. Den spiser først og fremmest regnorme, men også insekter - både voksne og larver - tusindben, snegle og små hvirveldyr, står på menuen. Muldvarpen æder en del af de insekter, landbruget betragter som skadedyr, som f.eks. larverne af oldenborre, smelder og stankelben.

Den finder sin føde, mens den graver gennem jorden og ved at gennemsøge sit gangsystem. Gangene i sig selv fungerer som en udmærket fælde for byttedyrene, og ved sine regelmæssige vandringer indsamler den, hvad den finder. Der er mange regnorme og insektlarver, som graver sig igennem jorden. Når de kommer ud igennem loftet i muldvarpens gang, falder de ned på gulvet og bliver et let bytte.

Med sine sanser kan muldvarpen desuden lokalisere andre byttedyr i jorden tæt på gangene og grave dem ud. Muldvarpen bruger både lugte-, hører- og følgesansen for at spore sit bytte.

I vinterhalvåret udgør regnorme ofte hovedparten af føden, mens regnormenes andel i sommerhalvåret ofte er lavere, fordi tilgængelighed af anden føde, ikke mindst insekter, er væsentligt større. På en hektar græsklædt jord kan der være helt op til 6 millioner regnorme.

Om sommeren, hvor der kan være lange perioder med meget varmt vejr, graver regnormene sig så langt ned i jorden, at muldvarpen ikke støder på dem. Hvis der ikke lander nogen dyr i muldvarpens gange, må den gå på jagt efter insekter oven på jorden. Her leder den efter føde om natten når det er mere køligt, og der er flere insekter fremme.

Til trods for at muldvarpens føde - regnormene - indeholder megen væske (85%), så har muldvarpen et stort behov for vand. Den kan gå op om natten eller i morgentimerne og slikke dug, eller den kan vandre til steder med vand.

Muldvarpens daglige fødebehov er stort, og i løbet af et døgn æder den en mængde, der svarer til det halve af sin egen kropsvægt. Muldvarpen bruger det meste af sin vågne tid på at gå igennem gangsystemet på jagt efter sådanne dyr. Den er aktiv både dag og nat og leder i omkring 4 timer, hvorefter den hviler sig i omkring 5 timer.

Fanger en muldvarp flere regnorme, end den kan spise, samler den ormene i særlige kamre for at æde dem senere. Det er især de store regnorme, det går ud over. Muldvarpen bider de forreste led af, så ormene ikke dør, men bliver ude af stand til at bevæge sig, før forenden er gendannet. I denne tilstand hengemmes regnormene godt sammenstuvede i et depot oftest i redens nærhed. Depoterne kan være af varierende størrelse. der er fundet depoter med mere end 500 regnorme, hvis samlede vægt var knap 1 kg.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job