Muldvarp:

Priser
Bekæmpelse
Muldvarpesaks
Om muldvarpe
Udbredelse
Muldvarp: føde
Muldvarp: livscyklus
Overtro
Vidste du om muldvarpe

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Muldvarp: livscyklus

Muldvarpe lever overvejende solitært, det vil sige alene. Muldvarpen udviser stor aggressivitet over for artsfæller, der trænger inden for dens territorium.

De to køn mødes kun i parringstiden, og det er hannerne, der opsøger hunnerne. I marts, som er begyndelsen på yngletiden, begynder hannerne at grave gange over et større område for at lede efter hunnerne. Når en han kommer ind i en gang hos en anden muldvarp, kontrollerer han duftmarkeringerne for at finde ud af, om gangene tilhører en han eller en hun. Hvis gangen tilhører en han, trækker han sig tilbage igen, men hvis den tilhører en hun, prøver han at finde hende og parre sig.

Uden for ynglesæsonen er der i det ydre kun ringe forskel på han og hun. Hunnens kønsåbning er kun til stede fra hun kommer i brunst og kort tid efter ungerne er født. Pattevorterne er uden for yngletiden meget små og svære at få øje på.

Hunnen er drægtig i 30 dage, før hun føder ungerne. For at forberede fødslen, graver hunnen et særligt kammer for enden af en kort gang og forer reden med tørre blade og græs. Muldvarpe hanner deltager ikke i pasning eller fodring af afkommet.

Ungerne fødes uden pels, og deres øjne er helt tillukkede. En hun får normalt et kuld på 4-5 unger, men kan somme tider få kun 2 eller helt op til 7 unger. Hun føder kun et kuld om året.

Nyfødte muldvarpeunger vejer omkring 3,5 g. Når de er 3 uger gamle, vejer de 40 g. I en alder af 3 måneder har de nået den voksnes vægt, som er 75-120 g. Når ungerne er 2 uger gamle, begynder de at få pels. Når de er 3 uger gamle, åbnes deres øjne. Ungerne kan kravle omkring, men de bliver i redekammeret.

Hunnen bliver ikke længe hos sine unger. Hun må ud og finde føde til sig selv i sit gangsystem. Hun vender tilbage til reden hver fjerde til sjette time for at give sine unger mælk, indtil de er omkring 4,5 uger gamle. På den tid er ungerne blevet meget mere aktive og begynder at forlade redekammeret. De begynder nu at æde fast føde som insekter og regnorme, som de finder i gangene. Når de er 5 uger gamle, er de helt afvænnede og æder kun fast føde.

Kort tid efter jager moderen dem ud af sit gangsystem. Nu må de finde deres eget territorium, hvor de kan grave nye gange. Unge muldvarpe kan blive nødt til at vandre op til 1 kilometer oven på jorden, før de finder et sted, hvor de kan grave og etablere deres eget territorium. Ungernes spredning foregår hovedsageligt i august - september, og i denne periode er de et let bytte for rovdyr og rovfugle som ugler, musvåger, fiskehejrer, ræve og brude.

I sensommeren og det tidlige efterår graver de unge muldvarpe vidtforgrenede voldformede gange, som yder en vis beskyttelse og som ikke kræver den store muskelkraft. Efterhånden som muskulaturen udvikles til fuld styrke, begynder ungerne at grave dybere og dybere. De overfladiske voldformede gange afløses af de velkendte skud, og et permanent gangsystem etableres.

Næste forår i en alder af 10 måneder er de unge muldvarpe kønsmodne.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job