Rotter:

Bekæmpelse: priser
Om rotter
Rotte: Historie
Rotte: kost
Rotte: Ordsprog
Rotte: Overtro
Spor efter rotter
Mus og rotter: skade
Bestemmelsesnøgle

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

'Had rotterne' - den beromte plakat fra 1940erneRotter: historie

Den sorte rotte (husrotte) stammer nok fra Sydøstasien, og herfra har den bredt sig til store dele af verden. Den kom til Europa tidligt i middelalderen og hærgede voldsomt indtil 1700-tallet. Det var denne rotte, som forårsagede en af de største katastrofer, der har ramt Europa, pestepidemien i 1347-1352. Samtidig med den brune rottes indvandring i Danmark for snart 300 år siden, begyndte det at gå tilbage for husrotten i denne del af verden. Det skyldes først og fremmest konkurrencen med den større og mere aggressive art, men også forandringer i klimaet og ændret byggeskik syntes at have spillet en væsentlig rolle. I dag må husrotten betragtes som en af de mest truede pattedyrarter i Danmark. Den oprindelige bestand blev uden tvivl helt fordrevet, men den bliver regelmæssigt indslæbt med skibe fra oversøiske lande, og husrotten findes derfor ganske overvejende i havnebyer.

Den brune rotte (vandrerotte) stammer fra Østasien, hvorfra den har spredt sig, dels til fods, dels med skibe. Indtil begyndelsen af 1700-tallet havde arten holdt sig tilsyneladende ubemærket i de store øde græsområder nordøst for Det Kaspiske Hav. Af en eller anden grund, nogen siger jordskælv, men måske blot et stigende bestandspres, er rotternes udbredelsesområde blevet kraftigt udvidet, og de er havnet i mere beboede landbrugsområder, hvor livsbetingelserne var ideelle. Pas på 2 bli'r 1000 på eet år - en gammel plakat om rotterDerefter er der åbenbart sket en nærmest eksplosionsagtig opformering, der har sat yderligere gang i kolonisationen af nye områder.

Til Danmark skulle rotten efter sigende være kommet i 1716 om bord på Zar Peter den Stores skib, der det år anløb Københavns havn på officielt besøg. Til Færøerne (Suderø) skal den være kommet med vraget af et norsk skib. I løbet af 17-tallet koloniserede rotten næsten hele Danmark. Iflg. en indberetning 1778 åd rotterne på Lolland skønsmæssigt en fjerdel del af høsten. I samme tidsrum gik det voldsomt tilbage for den hidtidig rotte, husrotten, der ikke kunne konkurrere med den større og mere aggressive slægtning. Bl.a., men ikke mindst, er den brune rottes tilpasningsevne endnu større end husrottens. Brun rotte kan fx overleve i storbyernes kloaksystemer - det har husrotten ikke været i stand til i nogen del af sit udbredelsesområde.

I 1898 i København blev der stiftet "Foreningen til lovordnet Udryddelse af Rotter", hvis vejledninger og metoder siden blev fulgt i mange lande. Der skulle fortages en samtidig bekæmpelse over hele landet, stat og kommuner give tilskud til en pengepræmier pr. afleveret rottehale. Foreningens medlemmer havde året efter fanget over 100.000 rotter i hovedstaden.

23.03.1907 vedtoges den første lov om en systematisk rotteudryddelse. Præmien var sat til 5-10 øre per stk., og i 3 år blev der betalt for 4 millioner hale. Fra 1924 fik København, Frederiksberg, købstæder, flækker og handelspladser med bymæssig bebyggelse pligt til at fortage rottebekæmpelse med giftudlægning.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job