Rotter:

Bekæmpelse: priser
Om rotter
Rotte: Historie
Rotte: kost
Rotte: Ordsprog
Rotte: Overtro
Spor efter rotter
Mus og rotter: skade
Bestemmelsesnøgle

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Rotter: overtro

Rotter har til alle tider været omgærdet af mange myter og megen overtro.

Rotter og mus måtte i julen ikke kaldes ved deres rette navn, så gjorde de endnu mere skade, hvorfor man nogle steder gav dem navnet Sidsel, andre kaldte dem dyr. I stedet for rotte skulle man på Mors sige store dyr, i Thy blev de kaldt de store, de langrumpede eller de langhalede, på Fyn kaldtes de seksbenede, de store grå, ukræ, på Jylland blev de kaldt langhale.

Det skulle være et godt middel mod rotter, at der på gården fandtes en mand med overskæg (Gadstup, Østsjælland).

Stak man en død rotte ned i hullet, som den kom fra, ville de andre rotter forsvinde (Fanø).

En højtidsdag skulle der fejes fra alle fire hjørner ind midt på gulvet, fejeskarnet skulle bæres i et forklæde til naboens mark og efterlades der, så blev man selv fri for rotterne, der løb over til naboen.

Timian plukket i tavshed på marken og lagt under kornet i laden skulle fordrive rotter og mus.

Bonden kunne om sommeren lade svin og grise gå på lo gulvene, deres stank fordrev rotterne.

Djævelen viste sig undertiden for hekse og troldmænd som en stumphalet rotte.

Det er blandt søfolk udbredt tro, at hvis rotterne forlader et skib - i havn eller rum sø - forliser det på rejsen.

Det betyder også ulykke at rotterne forlader et hus og dyrtid når der er mange rotter og mus eller de ses vandre i store flokke. Drøm om rotter varsler falske venner.

Man kan vænne musene og rotterne således til musik, at de kan lokkes frem ved at fløjte eller pibe på en instrument.

Rottens hale er giftig og må ikke berøres (Nordsjælland), kattene æder derfor kun forkroppen.

En opskrift mod drikfældighed lød: Død rotte skulle ligge 3 døgn under et lig og andre 3 i brændevin, drak vedkommende intetanende deraf fik han afsky for spiritus.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job