Rotter:

Bekæmpelse: priser
Om rotter
Rotte: Historie
Rotte: kost
Rotte: Ordsprog
Rotte: Overtro
Spor efter rotter
Mus og rotter: skade
Bestemmelsesnøgle

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Rotter: spor

 

Gangsystemet

Indgang til rotternes gangsystem er som regel et hul, der er 7-12 cm i diameter. Det findes på græsklædte bredder, under trærødder eller i kanten af flisebelagte eller overdækkede jordområder.

 

Ruter

Rotter følger de samme ruter gennem territoriet hver nat. Udendørs kan de lave stier gennem græsset eller andre lave planter. Stien ser ud, som en slags tunnel under vegetationen.

 

Rede

En løs kugle af plantemateriale, papir, tøj og andre materialer. Reden kan findes på lofter eller under gulve.

 

Ekskrementer

Rottelorte ligger lang ruter, der ofte anvendes. De er små (10-12 mm), sorte og pølseformede. Den brune rottes ekskrementer er tykkere og afrundede i enderne, mens den sorte rottes ekskrementer er mere spids formede.

 

Fedtede pletter

Rotter efterlader ofte gnubbemærker på vægge, rør eller huller i bygninger. Det er fedt, som stammer fra olie i rotternes pels.

 

Gnavemærker

Se efter tegn på gnaveri på ting som træ. Tandmærkerne er små og er ofte lysere end det øvrige træ.

 

Fodaftryk

Rotter har 4 tæer på forpoten og 5 på bagpoten . Aftrykket kan ses i støvet i bygninger eller i mudderet langs vandløb og søer.

 

Lyde

Rotter piber af og til eller laver trippende lyde, sår de løber bag en væg eller på et loft. Den mest almindelige lyd er rottens gnavelyd.

 

 

Lugt

Rotter efterlader ofte en ret ubehagelig lugt, som miner om kloak, hvor de fleste danske rotter lever i. Lugten vil normalt være specielt stærk ved rottereden.

 

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job