Skadedyr i træ:

Pris på bekæmpelse
Borebiller
Borebiller: FAQ
Husbukke
Andre skadedyr i træ

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Bekæmpelse af borebiller og husbukke: priser

Ydelse

Pris

(inkl. moms)

Bekæmpelse af borebiller / husbukke (2 x behandling og 1 års eftersyn for kvalitetskontrol, inkl. 10 års garanti)

Indhent tilbud *

Inspektion og afgivelse af skriftlig tilbud eller rapport

900 kr. **

Find varer til bekæmpelse af træborende insekter i vores internetbutik

* Prisen for behandling af et loft på ca. 120 m2 vil være 12.000 - 18.000 kr. inkl. moms, alt afhængigt af trækonstruktionens udførelse.

** Beløbet fratrækkes ved indgåelse af aftale om bekæmpelse. Prisen gælder kun i Østjylland (postnummer 8000  -    8900). I andre områder aftales et kørselstillæg.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk på Youtube

 

 

Vidste du at:

- Den gunstigste temperatur for en husbukkelarves udvikling er omkring 28-30°C. Det er derfor, man næsten udelukkende finder husbukkene under tagbeklædning, hvor det bliver varmt om sommeren, mens borebillerne klarer sig bedre i forholdsvis kølige rum.

- Husbukkelarver kan klare sig i tørt træ, i modsætning til de fleste andre trækukkelarver. Det er det, der gør husbukken til et alvorligt skadedyr.

- Der kendes omkring 1.100 arter borebiller (familie Anobiidae), heraf ca. 30 i Danmark

- De velkendte ormehuller i træ gnaves af de voksne borebiller, når de søger ud af træet efter at have fuldført udviklingen derinde fra æg til bille.

- Larverne af almindelige borebille er fra 2 -3 og helt op til 8 år om udviklingen, alt afhængigt af temperaturen.  Husbukke larver kan være mere end 10 år, og i nogle tilfælde helt op til 30 år om at blive fuldvoksne. Flyvehuller og boremel er normalt det første synlige bevis på. at der er husbukke- eller borebilleangreb i træet, men der kan være gået mere end 10 år siden infektionen skete.

- Borebiller kan skade bøger ved at gnave i dem. Bogorm er faktisk et andet navn for en borebille larve, som lever i papir. Det er oftest larven af den almindelige borebille (Anobium punctatum) der bliver kaldt for bogorm. Borebillelarver kan nemlig godt leve af bøgers papir og indbinding.

- Husbuk hun kan lægge op til 400 æg, som hun ved hjælp af det maget lange, bøjelige læggerør anbringer dybt nede i træets revner og sprækker. Larverne klækker efter et par ugers forløb og borer sig straks ind i veddet.

- Husbuk, lige som violbuk, barkbuk, blomsterbuk, bøgebuk og andre træbukke har fået sit navn pga. meget lange følgehorn, der mener lidt om de horn som f.eks. gedebuk har.

- Borebiller er temmelig kræsne og foretrækker træ, der er mere end 15 år gammelt. Man vil kunne finde spor efter borebiller i mange kulturhistoriske samlinger og i de fleste ældre huse her i landet.

- Borebillerne lægger ofte deres æg i gamle borehuller og gange, således at træet ikke alene får et 'antik' præg, men til sidst bliver helt nedbrugt.

- Flyveperiode for 'træorm' biller er fra maj til september. Voksne biller lever kun ca. 2 uge, og tager ikke mad til sig.

- Mange antikke skabe, skrivepulte, stole, kister, våbenskafter og andre træ genstande, som man ser på museer, bærer tydelig præg af borebille angreb. Derfor opfattes træorm huller ofte som en slags bevis’ på at møblerne er antikke. Der findes mange opskrifter på hvordan man kan imitere hullerne og dermed give nyere møbler et ’antik’ præg ved hjælp af almindelige husholdningsartikler, f.eks. et langt søm eller en boremaskine med en 0,8 mm bor. For at efterligne ’ægte’ borebillehuller laves hullerne ofte i uregelmæssige klynger bestående af 4 – 5 huller.

- Borebiller og husbukke er ikke til at spøge med, og kun humoristiske englændere kan finde på at lave jokes om dem. En af dem er: One woodworm met another. "How's life?" she asked. "Oh, same as usual," he replied, "boring." Og endnu en af slagsen: A woodworm walks into a bar, and say's "Is the bartender here?"

- Vor største borebille er egens borebille (Xestobium rufovillosum). En voksen bille er 7 mm lang, og laverne bliver  ca. 11 mm lange, og kan være 5-10 år om sin udvikling.

- Borebiller, husbukke og andre træskadedyr har et medført program, som hele tiden fortæller dem om retningen til træets overflade og den vej, de skal gnave, når de skal ud, og de vil ikke ændre retning, selvom overfladen i mellemtiden er blevet dækket af andre materiale. De kan gnave sig imellem tapet, maling, paneler eller andre plader. De kan også gnave sig ud igennem tilfældige varer, som ligger på paller eller træhylder, og mange træskadedyr kan gnave igennem kobber eller bly tagdækninger.

- En er borebillens værste fjerner er snyltehveps, som lægger æg på borebillelarver. Hvepselarven lever af borebillelarven og ender med at dræbe den. Op til 95 % af alle borebillelarver på et loft kan være angrebet, og snyltehvepsene kan bidrage til, at et borebille angreb af og til går i stå 'af sig selv'.

- Nogle billelarver, der ikke lever af træ, bl.a. flæske- og husklannere, kan alligevel gnave huller i træværk.  Der bliver sjældent tale om alvorlige skader, men i nogle tilfælde, fx på lagre eller på minkfarme, kan det gå hårdt ud over træværket.

- Flere danske myrearter kan gnave i træværk. Specielt herculesmyrer og orangemyrer kan gøre en stor skade, da de ofte bosætter sig i sundt træ og kan udhule og ødelægge det fuldstændigt.

- De alvorligste træskadedyr på globalt plan er uden tvivl termitter.

- Den almindelige borebille (Anobium punctatum) bliver ofte forvekslet med den bløde borebille (Ernobius mollis), men det er vigtigt at kende forskel på de to borebiller: den Almindelige borebille kan med tiden ødelægge træet fuldstændigt, men de skader som den Bløde borebille kan påføre træet er typisk af kosmetisk art.