Duer, måger og andre fugle:

Bekæmpelse: priser
Forebyggelse
Bekæmpelsesmetoder
Duer
Måger
Alliker
Råger

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Bekæmpelse af duer, måger og andre fugle: priser

Ydelse

Pris

(inkl. moms)

1 årsabonnement på bekæmpelse af duer, måger og andre fugle

Indhent tilbud

Professionel rengøring (inkl. desinficering) af altan 5m2 / 8 m2

1500 kr. / 2500 kr.*

Opsætning af duepigge /duesikring

Indhent tilbud

Inspektion og tilbudsgivning

900 kr.* (Beløbet trækkes fra ved afgivelse af ordre på bekæmpelses)  

Find flere varer til bekæmpelse af fugle i vores internetbutik:

duepigge, duefælder, duehøg skræmmer drage, fugle skræmmere, duenet og tilbehør til installation af duenet.

 

  * Alle priser gælder i Østjylland (postnummer 8000  -  8900). I andre områder aftales et kørselstillæg.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Viste du at:

- Under særligt favorable forhold kan byduer yngle hele året rundt.

- Duen bliver kaldt for en 'flyvende rotte'.

- I Danmark får duen normalt 4-6 kuld om året, men i nogle ekstreme tilfælde kan de være helt op til 9 kuld om året.

- Der er omkring 60 forskellige sygdomme, som kan overføres fra duer og andre fugle til mennesker, og nogle af dem af dødelige for mennesker. Mange sygdomme overføres via ekskrementer.

- Duerne bygger ofte en rede på loftet på en kage af ekskrementer uden nogen som helst anden redematieriale. En rede på altan kan bygges på en bare bund eller evt. tilsættes nogle enkelte pinde.

- Duereder er udklækningssteder for frømøl, klistermøl, pelsmøl, melbille, tyvebille, brødbille, lille stueflue, husmide, sølvkræ, tæppebille, pelsklannere, flæskeklannere, melmide og andre skadelige insekter.

- Måger kan både drikke ferskvand og saltvand.

- Måger er opmærksomme og omsorgsfulde forældre. Når mågerne danner par, varer det for det meste hele livet.

- Måger betragtes som meget kloge fugle, men de kan ikke se forskel på deres egne æg og kunstige æg og ruder gerne på kunstige æg som har både anden størrelse og farve end mågeæg.

- Mågernes intelligens ses nemt ved nogle af de metoder, som mågen bruger til at skaffe føde på, en af dem kunne være, når mågen slår en musling ned i en sten for at bryde igennem skallen.  Måger lærer, husker og endda lære fra sig til andre måger, f.eks. at vide man kan trampe i jorden, for at snyde regnorme til at tro at det er regnvejr, så ormene kommer op til overfladen

- For indianer er mågen et symbol på ubekymrethed, alsidighed og frihed.

- Der er stor forskellighed mellem de forskellige mågearter, hvor den mindste måge vejer ca. 120g, og er 29cm høj, og den største måge vejer optil 1,75kg, og er 75cm høj.

- Duer har været et af de vigtigste symboler både i kristendommen og jødedommen. Det var en due der bragte Noa på arken et olivenblad, hvilket der viste, at duen havde fundet land, og at syndfloden var ovre. I jødedommen, var det kun duer, man brugte som offerfugle i templerne. Duen er også et symbol på Helligånden. Da Jesus blev døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden, tog Helligånden skikkelse af en due og dalede ned over Jesus.

- Sølvmåger kan blive op til 49 år gamle.