Muldvarp:

Priser
Bekæmpelse
Muldvarpesaks
Om muldvarpe
Udbredelse
Muldvarp: føde
Muldvarp: livscyklus
Overtro
Vidste du om muldvarpe

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Muldvarp: priser

Ydelse

Pris

(inkl. moms)

Engangsbehandling

fra 2.200 kr.*

3 mdrs. abonnement (frit tilkald i perioden for akut behandling)

fra 2.800 kr.*

1/2 års abonnement (frit tilkald i hele perioden)

fra 4.000 kr.*

Inspektion på stedet og tilbudsgivning

900 kr. **

Salg af 2 muldvarpesakse Motrap, inkl. levering, installation og udførlig instruktion

1.400 kr.*

Find et stort udvalg af muldvarpefælder og muldvarpeskræmmere i vore internet butik

* Priserne gælder i Østjylland (postnumre 8000  -  8900). Ved regulering i andre områder aftales et kørselstillæg

** Beløbet trækkes fra ved indgåelse af aftale om behandling

Pga. muldvarpes migration anbefaler vi normalt abonnement, gerne i samarbejde med naboer.

Muldvarpens gange bliver ofte brugt af mosegrise. Vi bekæmper gerne begge dyr til den samme pris.

 

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk på Youtube

 

 

 

FAQ om muldvarpe og bekæmpelse af muldvarpe:

Kan jeg selv bekæmpe muldvarpe?:

Yes, you can! Vi anbefaler muldvarpesakse til gør-det-selv bekæmpelse af muldvarpe.

Hvilken metode bruger I til muldvarpebekæmpelse?:

Vi bekæmper muldvarpe med gaspellets (phosphorbrinte). Der hvor bekæmpelse med gas ikke er mulig, bruger vi muldvarpefælder (muldvarpesakse).

Kan jeg selv bekæmpe muldvarpe med gift?:

Det kræves at man har licens til at anvende gift mod muldvarpe. Det er derfor anbefalet, at du her kontakter en professionel skadedyrsbekæmper, hvis du ønsker denne mulighed.

Skal muldvarpen ses som et skadedyr?:

På grund af, at muldvarpeskuddene som muldvarpen efterlader ødelægger græsplæner og bede, bliver muldvarpen tit set som et skadedyr, som folk prøver at bekæmpe med det samme, de ser et muldvarpeskud poppe op i deres have.

Hvad er muldvarpegas?:

Muldvarpegas er et meget giftigt produkt til professionel bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Sælges som pellets, aktivstof 56% aluminiumfosfid. Pellets udlægges i jord, hvor de udvikler gas, der slår muldvarpe og mosegrise ihjel. 

Vil en muldvarp æde mine planter og grøntsager?:

Muldvarpe er rovdyr og lever for det meste af orme og insektlarver, de finder i jorden. Dog kan det ske, at hvis de laver en tunnel under en plante, vil det fjerne jorden omkring plantens rødder, hvilket der kan føre til, at planten bliver gul eller dør.

Kan muldvarpen bekæmpes om vinteren?

Man må ikke bruge muldvarpegas, hvis jordtemperaturen er under 5°C. Men må gerne bruge sakse så længe de kan stikkes i jorden.

Hvor mange muldvarpeskud kan en muldvarp lave?:

Antallet af muldvarpeskud en muldvarp kan lave afhænger hovedsageligt af, hvor hård jorden i dit område er. Dette er fordi, jo hårdere jorden er, jo mere jord skal muldvarpen flytte væk fra sine gange for at få plads til at grave videre. Så hvis du har hård jord, vil du som regel få flere muldvarpeskud, end hvis du havde blød jord. Man siger dog, at 1 muldvarp sagtens kan lave omkring 10-20 muldvarpeskud.

Jeg har aldrig haft muldvarpe før nu, hvorfor er de kommet til min have?:

Muldvarpe er enlige og territoriale. Når hunnen har fået sine unger og har passet på dem, indtil de er gamle nok til at kunne klare sig selv, bliver de smidt ud af moren. Disse ”teenager” muldvarpe skal nu ud og finde deres eget territorie. Som denne proces bliver gentaget om og om igen, vil de nå til din have på et tidspunkt.

Jeg har fanget nogle muldvarpe, men jeg bliver ved med at have dem?:

Jeg er ked af det, men selvom man systematisk sætter fælder ud, vil det ikke betyde, at du har sluppet af med dit muldvarpeproblem med det samme. Når du fanger alle muldvarpene i et tunnelsystem, efterlader du tomme tunneler, som ”er lige til at flytte ind i”. Enhver nærtliggende muldvarp vil højst sandsynligt rekolonisere de gamle tunneler, hvor du så vil have flere fælder at skulle sætte ud. Tomme tunnelsystemer vil også blive brugt af migrerende muldvarpe i slutningen af foråret og efteråret.

Jeg har ti muldvarpeskud i min have, betyder dette så, at jeg også har ti muldvarpe? :

Nej, antallet af muldvarpeskud har intet at gøre med, hvor mange muldvarpe, der vil være i din have. Hvis det er sket i en lille have, er der stor chance for, at den kun er en muldvarp, der har lavet alle muldvarpeskud.

Kan du fange muldvarpene levende og så sætte dem fri et andet sted?:

Selvom der findes fælder, der kan fange muldvarpene levende, bliver disse for det meste set som en ”ikke human” løsning, fordi muldvarpen har et højt stofskifte, og har brug for at indtage imellem 70-100% af dens kropsvægt hver dag i orme og larver. Så selvom muldvarpen overlever stresset af at blive fanget, kan det ske, at muldvarpen alligevel er sultet ihjel, inden man finder den og får sat den fri igen. Derfor vil jeg ikke anbefale at man bruge fælder, der fanger muldvarpene levende.

Hvornår er muldvarpene aktive?:

Muldvarpe er aktive året rundt, også i vintermånederne. Dog vil muldvarpe yngle i foråret, og er derfor mest aktive om sommeren.

Jeg har prøvet at sætte fælder mod muldvarpe, men de virker ikke?

Grunden til at fælder oftest ikke virker er, at man sætter gode fælder de forkerte steder, eller man sætter dårlige fælder de rigtige steder. Man kan også sætte gode fælder det rigtige sted, men på en forkert måde.

Vil der komme muldvarpe tilbage til min ejendom?

Ja, det er muligt de kan komme tilbage igen og igen, specielt hvis din ejendom ligger tæt på en skov eller en mark eller hvis dine naboer også har muldvarpe.

Har kommunen pligt til at bekæmpe muldvarpe for kommunens indbyggere?

I følge lov 434 af 9. juni 2004 kan kommunen varetage bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, men det er en helt frivillig sag for hver enkelte kommune, og det er kommunalbestyrelsen der træffer beslutningen.

Muldvarpe går i hi om vinteren, ikke?

Faktisk går muldvarpen ikke i hi om vinteren, og det gør ormene heller ikke. Muldvarpene vil følge ormene dybere ned i jorden, da begge vil prøve undgå frosten. Mange muldvarpe har allerede dybe nok tunneler i deres tunnelsystem, der kan holde dem varme igennem vinteren. Muldvarpen er ikke i stand til at gå i hi, da de ikke lagrer fedt og heller ikke laver deporter.

Hvad kan jeg gøre for at holde muldvarpe ude af min have?

Der er ingen garanteret metode for at holde muldvarpene ude. De fleste metode, der findes i dag er som regel hverken særlig praktiske eller miljøvenlige.

Kan jeg købe muldvarpegas i Jeres butik?

For at købe muldvarpegas, som indeholder aluminiumfosfid (fosforbrinteudviklende pellets), skal man have en gyldig autorisation fra Miljøstyrelsen, et såkaldt MX bevis.

Hvilken muldvarpefælde vil I anbefale?

Uden tvivl muldvarpesaks Motrap.

Er det ikke kommunen der betaler for muldvarpebekæmpelse?

I følge loven fra juni 2004, kan kommunerne godt påtage sig opgaven, men det er helt frivilligt for de enkelte kommuner. I modsætning til bekæmpelse af rotter, finansieres bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise ikke via skattebilletten. Bekæmpelsen kan finansieres ved en betaling, der opkræves af kommunens indbyggere, og de fleste kommuner henviser bare til private skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Kan katte fange muldvarpe?

Ja, både katte og hunde kan tage muldvarpe.

Hvor mange unger får muldvarpe og hvornår bliver ungerne født?

4-5, max 7. I Danmark får muldvarpe kun et kuld om året, og det sker i maj-juni.

Hvad vil der ske, hvis man bare lader muldvarpene være?

Muldvarpe bevæger sig rundt baseret på, hvor mange orme der er i et område, samt hvordan kvaliteten af jorden er. Hvis man bare lader dem være, har de evnen til at ødelægge en hel græsplæne i deres søgen efter orme og insekter.

Hvad spiser muldvarpen?:

Muldvarpen vil normalt spise snegle, regnorme, larver og andre insekter, som den kan grave sig frem til. Når den først har fanget sit bytte, er det ikke altid, de bliver spist med det samme, da muldvarpen også laver underjordiske maddepoter, hvor den f.eks. kan gemme regnorme, den har bidt hovedet af til senere. Dette er smart, da regnormen ikke kan komme væk, når den mister hovedet, men den forbliver i live, så den stadig er frisk, når muldvarpen bliver sulten igen.

Lever muldvarpe i kolonier?

Muldvarpen lever altid alene lige meget om, det er hanner eller hunner. De mødes kun et tidspunkt om året, nemlig parringssæsonen. Så hvis du skulle fange flere muldvarpe i samme gangsystem er det højst sandsynligt, at det er parringssæson. Det kan dog også være, hvis muldvarpeungerne ikke er gamle nok til at starte deres egen koloni endnu, eller hvis en anden muldvarp med det samme overtager en anden muldvarps dødsbo.

Hvor lange gange graver muldvarpen?:

Størrelsen på en muldvarps gangsystem kan variere meget alt efter, hvilket terræn den graver i. Hvis den kan grave uforstyrret i lang tid, vil dens gangsystemer også blive større, da de ikke har et bestemt mål, de går ud fra. Derfor har man også kunne finde gangsystemer der har været op mod 200 meter i længden.

Hvor hurtigt kan en muldvarp grave?:

Hastigheden af hvor hurtigt en muldvarp kan grave afhænger af om, den er i et allerede etableret tunnelsystem eller om den skal til at grave et nyt tunnelsystem. En muldvarp kan normalt grave fra 6 til 30 m lang tunnel om dagen.

Kan en muldvarp se?:

Ja en muldvarp kan godt se, så den er ikke helt blind, som mange folk tror. Men fordi muldvarpen hovedsageligt bor under jorden, er dens syn ikke så godt, da den er tilpasset til at befærde sig i komplet mørke. Dens lugtesans og følesans er dog i stedet for yderst udviklet, og den kan bruge disse evner til at jage dens bytte i stedet.