Myre :

Priser
Myrer som skadedyr
Signalement
Forplantning
Myrernes samfund
Tuer og reder
Myrer og bladlus

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Myrer: priser

Ydelse

Pris

(inkl. moms)

Bekæmpelse af myre i og omkring huse (en gangs  behandling)

1400 kr.*

 Bekæmpelse af myrer  i og omkring huse + i græsplaner (en gangs  behandling)  2400 kr.*

Abonnement på bekæmpelse af myrer i og omkring huse (gælder kalenderåret)

2200 kr.*

Abonnement på bekæmpelse af myrer  i og omkring huse + i græsplaner (gælder kalenderåret)

3200 kr.*

Find varer til gør-det-selv bekæmpelse af myrer i vores internetbutik

 

* Prisen er ved behandling af myrer i Østjylland (postnumre 8000–8990). Ved bekæmpelse af myrer i andre områder påregnes der kørselstillæg.

 

Vi kører gerne om aften og i weekend.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Viste du at:

- Myrer kan bruge selv de mindste revner som en indgang, så de kan komme ind i huset og søge efter vand, sødt eller fedtede stykker mad i køkkenskabene eller i opbevaringsrum.

- Danmarks farligste myrer er faraomyre, orangemyre, gul jordmyre og herkulesmyre.

- De fleste gør-det-selv behandlinger til myrer er beregnet til, at dræbe de myrer, du kan se, men den mest effektive løsning på myreproblemet, er hvis man kan ødelægge selve kolonien, så man sørger for, at de ikke vil kunne komme tilbage.

- Myrerne har lagt navn til myresyren, som er en væsentligste del af myrernes gift. Stikmyrerne har en kort brod, som de overfører giften med, mens rød skovmyre sprøjter den op til en meter væk.

- Myreløvens larve lever nedgravet i bunden af en sandtragt, hvor den æder myrer og andre små insekter, der falder ned, ofte ved, at laven kaster sand efter dem for at få dem til at skride nedad i tragten.

- Der findes ca. 12.000 beskrevne arter af myrer på verdensplan, hvoraf ca. 40 er fundet i Danmark.

- En myrekoloni kan have en relativ lang levetid. Arbejderne kan leve 3 til 4 år, i nogle tilfælde op til 7 år, mens dronningen kan blive op til 15 år gammel.

- Danmarks største myre er kæmpemyren, Camponotus ligniperdus. Den forekommer kun på Bornholm og kan være op til 18 mm lang (dronningen op til 20 mm lang). Den næstestørste myre er Herkulesmyre, Camponotus herculeanus, som kan være 17 mm lang. Myren er ikke almindelig i Danmark, men er blevet observeret i en del sjællandske skove og i Thy.

- Gul engmyre har samliv med en række forskellige arter af bladlus og skjoldlus, som den nærmest holder på stald nede i tuen, hvor de suger på rødder af græsser og andre urter. Myrerne malker dem løbende for deres ekskrementer, som myrerne lever af. Myrerne værner lusene og indsamler både lus og æg til opfostring i tuen.

- Nogle forskere mener at der er omkring 10-100 milliarder milliarder myrer i verden, og myrerne i samlet flok vejer op til 100 gange så meget som alle mennesker på jorden.

- Myre dronningen har et indbygget sædgemme - en kirtel, hvor hannens sæd opbevares i hele dronningens levetid, det vil sige i op til 30 år, inden de bliver frigivet og får lov at befrugte et æg. Hos nogle arter kan dronningen rumme sæd fra flere forskellige hanner, mens hun hos andre kun parrer sig med en enkelt han under parringsflugten. 

- Antallet af myrer i en myrekoloni kan ofte blive imellem 300.000 og 500.000. Nogle myrekolonier består af op mod 20 millioner individer.

- En myrekoloni kan hurtigt pakke sammen og flytte til en ny placering, hvis myrerne skulle føle sig truet.

- I Tyskland har skovmyrerne været totalfredet siden 1798. I mange andre centraleuropæiske lande sætter man ofte beskyttende net omkring myretuerne for at undgå ødelæggelser fra grævlinger og grønspætter.

- I traditionel kinesisk medicin bliver myrer (i form af myreekstrakt eller myrete) brugt mod gigt og hepatitis.

- Gul engmyre lever ofte på strandenge, der overskylles af havet ved højvande. Myrerne kan overleve adskillige døgn, hvor tuen er under total oversvømmelse.

- Man ved fra tyske undersøgelse, at en almindelig skovmyretue kan indsamle omkring 100.000 insekter pr. dag, svarende til 200 kg insekter om året.

- På grund af skovmyrers enorme appetit har de været anvendt til skadedyrsbekæmpelse i nåleskove i Syd- og Centraleuropa, og millioner af skovmyretuer er blevet 'omplantet' til nye beplantninger for at undgå masseangreb af skadedyr.

- 'Flyvemyrer' er ikke en speciel myreart, som mange tror. Der er tale om kønsmodne hanner og hunner (dronninger) der forlader tuerne og flyver ud på bryllingsflugten eller parringsfluten. Vingede hanner og hunner samles i store flokke, hvor dronningerne parrer sig gerne med flere hanner.

- Flere myrearter har udviklet arbejderkaster: soldater, der forsvarer kolonien, køleskabsmyrer, der indtager store mængder af mad og opbevarer den i sin mave, renovationsarbejdere  m.v.

- På verdensplan udgør myrerne omkring 1/3 af alle insekter.

- De fleste arbejdsmyrer indeholder myresyre, og i fx skovmyrer kan den udgøre 1/3 af vægten. Derfor er det kun få fugle og pattedyr, der æder myrer i stort tal. Af fuglene kan der nævnes grønspætten, fasaner og agerhøns. Af danske pattedyr er det kun grævlingen, som supplerer sin kost med myrer. Men når de fede, vingede dronninger forlader tuerne for at tage på bryllupsflugt, er der ædegilde for mange slags fugle og dyr.

- Myrer efterlader en usynlig duftsti efter sig, som består af feromoner. Denne duftsti bruges af andre myrer til at navigere sig med for at finde frem til en fødekilde.

- Myrer kan bygge deres myretue næsten alle steder både indenfor og udenfor: rundt omkring dit hus, i have, inde i mure, i træstubbe, selv under fundamenter af huse.

- Gule engmyrer, som lever på strandenge, der overskylles af havet ved højvande, kan overleve adskillige døgn, hvor tuen er under total oversvømmelse.

- Myredronninger kan leve i mange år (op til 20-30) og lægge mange millioner æg, som bliver til myrer. Hvis  myredronningen dør, vil kolonien også uddør.