Skadedyr i græs:

Pris på bekæmpelse
Stankelben
Gåsebiller

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

 

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk.dk på Facebook

Skadedyrene.dk på Youtube

 

Vidste du om skadedyr i græs:

- I Danmark findes omkring 300 arter af stankelben.

- Stankelbenslarver kan også optræde som 'orm' i stråtage. Den skade stankelbenslarverne gør på de i forvejen noget medtagne tage, kan tage fart, hvis alliker, skader eller andre fugle finder frem til denne fødekilde, og begynder at splitte taget af for at få fat i larverne.

- Stankelbenene er en meget gammel insektgruppe. De udviklede sig for omkring 150 mio. år siden. De ældste fossile stankelben er fundet f.eks. i baltisk rav og er godt 50 millioner år gamle.

- Stankelbens larver hedder 'leatherjackets' på engelsk. Dette skyldes at larverne har en hård hud, som følges lidt som læder.

- Stankelbenets larver kan angribe ikke kun græs, men også kartofler, roer, grøntsager og jordbær.

- Fra 1700-tallet og indtil omkring år 1900 forvoldte oldenborres larver store skade i landbrug og skovbrug. I 1887 blev der vedtaget en særlig oldenborrelov, der påbød indsamling. Tonsvis af biller og laver blev indsamlet af fattigfolk og børn og brugt til at fodre svin. Nu er oldenborren så sjælden, at den er kommet på listen over truede arter.

- Gåsebille hører til torbister (Scarabaeidae) , og er i familien med næsehornsbille, guldbasse, men også med egyptiske skarabæ, som var et symbol på liv og genfødelse i det gamle Egypten og solgud Khepris hellige dyr.

- Stankelben findes ofte i baltisk rav.

- Stankelbens naturlige fjerne er sanglærken, men frøer og tudser har også voksne stankelben på menuen. Edderkopper, rovfluer, myrer, løbebiller fanger og æder mange stankelben, og stankelbenlarver er en godbid for muldvarpe, mus, kragefugle, stære og viber.

- Formentlig levede stankelbenenes forfædre i subtropiske skove. Men i dag er de trængt langt mod nord. De findes både i Grønland og i bjergegne i over 5.000 højde.

- Angreb af gåsebillelarver kan nemt forveksles med angreb af stankelbenslarver, men gåsebillelarver forekommer oftest i lette sandede jordtyper, mens stankelbenslarver ses normalt i fugtige og humusrige jorder.