Stankelben:

Pris på bekæmpelse
Stankelben
Gåsebiller

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Stankelben

Stankelben er en type af insekt, der ligner meget en stikmyg, men i modsætning til stikmyggen bider stankelbenet ikke mennesker eller dyr. Der er over 14.000 forskellige arter af stankelben, som hører inde under fluefamilien ”Tipulidae”. Det betyder også at stankelbenet er den slags myg, hvor der er flest forskellige arter af. Stankelbenet starter ud som en larve, efter de er udklækket af deres æg, hvor de så derefter skaber en puppe om sig, og kommer ud senere som et voksent stankelben. Derefter har det voksne stankelben travlt med at parre sig og lægge nye æg, da de kun har en levetid på 10-15 dage.

 

Stankelben: udseende

Mange tror at stankelbenet er en edderkop på grund af dens lange tynde ben, som tit er omring den dobbelte længde af deres krop. Da stankelben har så tynde ben, kan man nemt komme til knække deres ben ved et uheld, når man fanger dem. Stankelben har også en meget tynd mave, som kan hjælpe stankelbenet med at flygte fra fugle, der prøver at spise dem. Hun stankelben har som regel en større mave en hannen. Hunnens mave kan virke bøjet, så det ligner at den kan stikke, dog har stankelbenet intet at stikke med, og er i stedet er det et organ, hunnerne bruger til at lægge æg med.

Stankelbenet kan blive helt op til 6,3cm lang, og have et vingefanget på op til ca. 8cm.

Stankelbenets vinger er tit holdt ude, når stankelbenet ikke bevæger sig. Selvom at stankelbenet er udstyret med vinger, der har et vingefang lige så langt som deres kropslængde, er stankelbenet ikke en god flyver, i forhold til andre fluer.

Stankelbenets larver har form som en cylinder, som der tilspidset i begge ender. Larven har ofte en hård hud, som kan følges lidt som læder.

 

Hvor kan man finde stankelben?

Man kan finde stankelben næsten hele verden over, helt fra tropiske områder til arktiske områder. De kan findes i græsplæner, græstørv og i fugtig jord ved siden af en å eller en dam. Kompostbunker er et meget attraktivt hjem for stankelben, da de kan hvile på den nedbrydende kompost.

De fleste stankelben vil helst leve i fugtige områder som tæt ved skove, åer og moser. Men der er også nogle stankelbens arter der lever i åbne landskaber, tørre enge og endda også ørkner.

 

Hvad spiser stankelbenet?

Der er rygter om at stankelbenet skulle æde myg, dette er dog ikke sandt. Det kan ske at stankelbenslarver spiser nogle mygge-æg, men for det meste spiser stankelbenslarver rødder fra markafgrøder, sletteplanter og græstørv.

Et voksent stankelben spiser næsten overhovedet ikke. Engang imellem kan den godt spise lidt pollen eller lidt sukkerrigt nektar. Det voksne stankelben har ikke brug for at spise mere, da de ikke har så lang en levetid, antagelig kun 1 uge. De går i stedet op i at finde en fra det modsatte køn, de kan parre sig med.

 

Stankelben: parring:

Hun-stankelbenet har ofte modne æg allerede, efter hun er kommet ud af puppen, og vil prøve at parre sig med det samme, hvis der er en han til stede. Hanner vil også så snart de udklækkes af puppen, begynde at søge efter en mage, han kan parre sig med, både til fods og ved at flyve.

Selve parringen kan tage fra et par få minutter og op til flere timer. Parringen kan både finde sted mens de flyver, eller mens de er landet.

Efter parringen har fundet sted, vil hun-stankelbenet ofte med det samme lægge sine æg. Stankelben vil helst ligge deres æg i fugtig jord eller under vandoverfalden, nogle gange kan det også ske at hun-stankelbenet spreder æggene, mens hun flyver rundt.

De fleste af stankelbenets æg er sorte i farven, og har tit tråde, der sørger for at ægget ikke flytter sig i vand, eller meget våde områder.

Stankelbenenes livscyklus rummer et kort ægstadium, fire larvestadier af varierende længde og et kort puppestadium på 1-2 uger.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk.dk på Facebook

Skadedyrene.dk på Youtube

 

Hvad skade udgør stankelben?

Stankelben bliver af mange folk set som et skadedyr, da mange af stankelbenenes larver æder rødderne fra f.eks. græs eller afgrøder, og derved gør skade på planten, og i værste tilfælde dræber den. Når larven øder roden fra planten, stopper den for at planten kan trække vand og næringsstoffer op fra jorden. Især når det er varmt vil du se pletter af f.eks. græs i din græsplæne, vil dø ud.

Man siger at det begynder at gøre skade på planter, hvis der er over 250 larver per kvadratmeter. For at tjekke hvor stor en densitet af larver du har, kan du grave et område af din have eller mark op ned til rødderne, og se hvor mange larver der befinder sig inden for det område, du har gravet.

De fleste skader fra stankelbens larver sker imellem sent efterår og det følgende forår. De voksne stankelbenslarver kommer frem i sommeren, hvor de lægger flere æg, som bliver til flere af de rod spisende larver.

Hvordan forebygger / bekæmper man stankelbenslarver?
Siden sunde græsplæner, som har stået i længere tid, og har groet sig et stort og stærkt rodnet, kan klare heftige angreb fra stankelbens larver uden at tage skade, er der kun to situationer, hvor man har brug for behandling mod larverne. Den første er hvis du lige har fået lagt ny græsplæne, der endnu ikke har groet sig et robust rodnet. Disse  græsplæner kan blive alvorligt skadet, hvis de bliver befængt med stankelbens larver. Her er det en god ide at starte med at behandle mod larver i efteråret, især det første efterår, som plænen skal igennem. Den anden er hvis du har en kommerciel græsplæne, der har en stor størrelse, som f.eks. en golfbane, atletik baner, fodboldbaner osv., hvor man har fundet ud af, at larve densiteten er for stor.

Et meget effektivt insektmiddel, som er godkendt til bekæmpelse af stankelbenslarver i Danmark, er Merit Turf (fra Bayer). Merit Turf kan anvendes til bekæmpelse af både stankelbenslarver og gåsebiller, men på forskellige tidspunkter. 

Bekæmpelse af stankelbenslarver med Merit Turft bør ske i april - maj, når larverne kommer tæt på jordens overflade og begynder at æde rødder. Bekæmpelse i juli er nytteløs, da larverne har allerede forpuppet sig og kommer frem som voksne insekter. Behandling med Merit Turf i august - oktober er mindre effektiv i forhold til bekæmpelse i april, men kan også bruges i nødsituationer.

Hvis du selv vælger at bekæmpe larverne, er det vigtigt at du benytter dig af insektmidler, som er godkendte biologiske midler, der er tilladt til brug i haver mod stankelbens larver. To gode eksempler på insektmidler, som er godkendt i Danmark, er Vectobac og Nematoder.

Vectobac består af en bakterie, som optages af stankelbens larver. Bakterien vil efter den er blevet optaget af larven, gå ind og ødelægge larvens tarmsystem, som vil stoppe larvens fødeoptagelse på 1-2 dage, og får herefter larven til at dø. Det anbefales at der behandles med Vectobac i oktober, da det er her, hvor de nye larver er blevet lagt. Vectobac vil derfor sørge for at bestanden af larver, der overlever vinteren, er mindsket markant. Man kan eventuelt behandle igen i april måned, for at udrydde de få overlevende larver, der er efter vintermånederne. Tidspunktet for behandlingen er heller ikke ligegyldigt, da det bedste tidspunkt for at sprøjte sin have med Vectobac, er om aftenen hvor det er mildt og fugtigt, fordi at det er her larverne ligger tættest på jordoverfladen. Der bruges 2-2½ liter Vectobac i mindst 400 liter vand pr. ha.

Det andet sprøjtemiddel er Nematoder. Nematoder skal kun sprøjtes, når jordtemperaturen er over 15oC og vejret er fugtigt. Der anvendes 300mL NemaFelt til min. 600kvm.

Hvis du har nogen tvivl eller spørgsmål omkring bekæmpelsen af stankelbenslarver, bør du kontakte en professionel, der enten kan guide til dig til at gøre det korrekt, eller bekæmpe dem for dig.