Mosegrise:

Pris på bekæmpelse
Mosegris: Bekaempelse
Mosegris: Skade
Tegn på mosegris
Mosegris eller rotte?
Mosegris: Biologi
Mosegris: Udbredelse
Vidste du at?
Bestemmelsesnøgle

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Mosegris: priser

Ydelse

Pris

(inkl. moms)

Standard regulering (2 besøg)

fra 1.800 kr.*

3 mdrs. abonnement (2 besøg og frit tilkald i perioden for akut behandling)

fra 2.200 kr.*

1 års abonnement 1. år (2 besøg og frit tilkald i hele perioden)

fra 4.200 kr.*

1 års abonnement fortsættelse (frit tilkald i hele perioden)

fra 3.600 kr.*

Inspektion på stedet og tilbudsgivning

900 kr. **

Salg af 3 klapfældestationer og 3 KNESS klapfælder, inkl. levering, installation og udførlig instruktion 

1.200 kr.*

* Priserne gælder i Østjylland (postnumre 8000  -  8900). Ved regulering i andre områder aftales et kørselstillæg

** Beløbet fratrækkes ved indgåelse af aftale om behandling

Pga. mosegrisens migration anbefaler vi normalt abonnement, gerne i samarbejde med naboer.

Muldvarpe og mosegrise bruger ofte hinandens gange. Bekæmpelse af mosegrise kan med fordel kombineres med bekæmpelse af muldvarpe. Begge dyr kan bekæmpes til den samme pris.

Find flere produkter til bekæmpelse af mosegrise i vores internet butik elverdan.dk

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk på Youtube

 

FAQ om mosegrise og bekæmpelse af mosegrise

Kan man bruge muldvarpesakse til bekæmpelse af mosegrise?

Ja, det kan man godt. Men vi anbefaler at man bruger en god rotteklapfælde, meget gerne i kombination med en rottestation.

Hvilket lokkemiddel skal jeg bruge til at fange mosegrise i fælder?

Æbler!

Er det lovligt at bekæmpe mosegrise i Danmark? Jeg har hørt at de er totalfredede i UK?

Mosegrise er fredede i UK, men i mange europæiske lande betragtes de som skadedyr. I Danmark må de lovligt bekæmpes.

Hvilken metode bruger I til bekæmpelse af mosegrise?

Vi bruger næsten udelukkende gasning med gas pellets (phosphobrinte). I sjældne tilfælde kan vi supplere med fangst i rotteklapfælder.

Går mosegrise i hi?

Nej, de vil i vintertiden bruge mere af deres tid under jorden. Her vil de grave løg og jordstængler op og spise bark for at overleve, da de fleste grønne planter på dette tidspunkt vil være for hårde til, at den er i stand til at spise dem.

Er mosegrise kun natteaktive?

Om sommeren er mosegrisen nogenlunde lige så aktiv om dagen som om natten.

Hvorfor kommer mosegrisen ind i byområder?

Det er oftest på tørre tidspunkter om året, at mosegrisen vil komme ind i byområder, da de leder efter steder, hvor de kan få slukket deres tørst og sult. Problemet er bare, at når tørken forsvinder, forsvinder mosegrisen ikke. Da de nu har fundet et sted med masse af føde og vand, så vil de hurtigt formere sig her i stedet.

Vil mosegrise komme ind i mit hus?

Det er meget sjældent, mosegrise vil begive sig ind i huse, og de fleste gange det sker, vil det være ved et uheld, at mosegrisen er endt op inde i bygningen. Men de vil ikke søge efter ly indendørs hverken om sommeren eller om vinteren.

Vil mosegrisen angribe mig?

Hvis du lader mosegrisen være, vil den også lade dig være. Men hvis du begynder at løfte den op, vil den bide dig, og hvis den lader dig samle den op, er den sikkert syg, så vær forsigtig.

Hvor bor mosegrisen henne?

De fleste gange vil mosegrisen bo under jorden i områder, hvor der er nok mad og vand: langs vandløb med tæt vegetation, ved søbredder på mindre øer o.l. Mange mosegrise bor også i mere tørre områder, bl.a. under haver i villakvarterer, da der her i nærheden ofte vil være græsplæner, blomster, buske, træer og grøntsager.

Jeg tror jeg har mosegrise i min have. Hvilken skade kan de gøre der?

Mosegrise kan ødelægge rødder af blomster, buske, grøntsager og træer. Dette kan fører til, at mange smukke og måske dyre planter vil dø. Mosegrise kan også angribe træer ved at spise alt barken i en ring omkring bunden af en stamme. Dette trækker vand og næringsstoffer ud af træet, hvilket der vil få træet til at dø ud.

Udover den ødelæggelse mosegrise kan gøre på planter og træer, spreder mosegrise også samme slags sygdomme som andre gnaver som f.eks. rotter, da mosegrise tit vil have mange lopper og flåter i sin pels, der kan sprede sygdommene til os mennesker.

For nogle år siden købte jeg mosegrisemajs i Jeres butik, men den har I ikke længere? Hvorfor?

Man kunne godt købe mosegrisemajs indtil udgangen af 2011. Giftens aktive stof var bromadiolon (antikoagulant), som ikke længere må anvendes til bekæmpelse af mosegrise. I dag er det ikke lovligt i Danmark at bruge ædegift mod mosegrise.

Jeg har hørt at det vigtigt, at man hurtigt bekæmper mosegrisene?

Mosegrise vil hurtigt formere sig. En hun mosegris kan få optil 10 kuld om året, hvor hver kuld består af 3-5 unger. Allerede i en ælder af omkring 2 måneder kan ungerne blive kønsmodne - der kan altså i teorien blive tale om 3 generationer i løbet af en sæson. Derfor er der sjældent snak om, at du har EN mosegris i haven, men i stedet har mange mosegrise i haven.
Hvordan ser man forskel på en mosegris og rotte?

Mosegrisen er mindre, men kan alligevel have en krop, der er optil 23cm lang med 8cm lang hale dertil. Mosegrisen har også en stump næse og kastanje farvet pels. Oftest vil rotten være mørkere i farven af sin pels, dog kan nogle mosegrise også være næsten sorte. Mosegrise har runde ører, der sjældent kan ses, mens rotter har meget mere spidse ansigter med tydelige ører. Rotters haler vil også være længere end mosegrisens.