Mosegrise:

Pris på bekæmpelse
Mosegris: Bekaempelse
Mosegris: Skade
Tegn på mosegris
Mosegris eller rotte?
Mosegris: Biologi
Mosegris: Udbredelse
Vidste du at?
Bestemmelsesnøgle

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Hvad er de hovedsagelige tegn på, at du har mosegrise:

Her er nogle af de vigtigste tegn, man skal kigge efter, hvis man er i tvivl om man har mosegrise i området:

Fodaftryk: mosegrisene efterlader genkendelige fodaftryk i mudder tæt på vandet. Mosegrisens forfødder har nemlig fire tær, der efterlader et aftryk, der ligner lidt en stjerne i formen. Mens bagfødderne har fem tær, hvor den første og den femte tå, næsten vil være vinkelrette med de tre tær i midten.

Efterladenskaber: mosegrisens efterladenskaber vil oftest kunne findes i små bunker, som er lugtfri og jævn i konsistens, hvilket der til dels skyldes deres vegetariske livsstil. Afføringen vil normalt også være afrundet i begge ender og være på størrelse med en Tic-tac.

Mosegrisen efterlader sit afføring i samme område igen og igen, fordi det er på den måde, den kan afmærke sit territorie af. Derfor kan størrelsen af bunken også være en god indikation på, hvor mange mosegrise man har med at gøre i et område.

Tegn fra deres spisevaner: mosegrise er for det meste vegetarer (dog vil gravide hunner nogle gange også spise små snegle, frøer og fisk). De har en meget karakteristisk spisevane, hvor de vil efterlade små bunker af planter, som de har været i gang med at spise, hvor alle ender af planterne vil være bidt af med en 45 graders vinkel.

I søer og lignende, hvor der er planter der stikker op af vandet, er det også muligt at finde små tømmerflåder, som mosegrisen har lavet af en bunke planter, der er stor nok til at holde mosegrisens vægt, så den kan flyde ud og få fat i planter ude i vandet.

Lyde: når mosegrisen går i vandet, vil der lyde et specielt ”plop”. Hvis du hører dette plop, så kan du kigge over vandet og kigge efter en ”V” formet bevægelse i vandoverfladen, da der er god chance for, at det er en mosegris, der svømmer ude i vandet.Huler: mosegrise laver store underjordiske hulesystemer tæt ved bredden af vandet, med nogle af dens udgange under vandet og nogle oppe på land. Disse kan være optil 3m væk fra vandkanten. Ved disse udgange over vandet, laver mosegrisen gange og stier igennem græs og buske hen til vandet.

Det kan være svært at se om hulen er lavet af en mosegris eller en rotte. Dog vil mosegrisens tunneler sjældent have affald og overskuddene jord udenfor indgangen, hvorimod en rottes hule tit, vil have mad rester og mudder udenfor indgangen til deres hule.

Dog kan man kun være sikker på, at det er en mosegris, der bor i hulen, hvis der findes nogle af de andre tegn i området omkring hulen.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job