Flagermus:

Flagermus: priser
Flagermus: gener
Flagermus: udbredelse
Flagermus: overtro
Danske arter
Flagermuskasser

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Flagermus: priser

Ydelse

Pris

(inkl. moms)

Udslusning af en flagermuskoloni (Østjylland)

10.200 kr.*

Udslusning af en flagermuskoloni (øvrige Jylland og Fyn)

15.400 kr.*

Tillæg for udslusning af en ekstra koloni

5.000 kr. **

Akut eller forbyggende behandling af væggelus efter flagermus

2.200 kr. **

Enkelfangst af forvildet flagermus indendørs (kl. 06:00 - 20:00)

3.500 kr.***

Enkelfangst af forvildet flagermus indendørs (kl. 20:00 - 06:00)

6.700 kr.***

Inspektion og afgivelse af skriftligt tilbud 1200 kr. ****

Stort udvalg af flagermuskasser, flagermusdetektorer

i vores internetbutik

Priserne gælder i Østjylland (postnummer 8000  -  8900). I andre områder aftales et kørselstillæg.

* Tillæg for eventuelt liftleje

** Prisen gælder kun ved indgåelse af udslusningsaftale.

*** Kun i Østjylland (postnumre 8000  -  8900)

**** Beløbet fratrækkes ved indgåelse af aftale om udslusning 

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk på Youtube

 

5

Viste du at:

- Der kendes 1240 arter flagermus i verden, og dermed denne pattedyrorden er den næstestørste efter gnaverne. Flagermus udgør ca. 20% af alle pattedyrarter.

- Tilfælde af rabies (hundegalskab) hos flagermus er kendt fra alle kontinenter bortset fra Australien. Rabies hos danske flagermus blev først fundet i 1985 i Ribe Amt. I 1985-87 blev der tilsendt 1057 flagermus til analyse for rabies virus, og den blev fundet hos 153 flagermus. Af de 153 rabiespositive flagermus var 150 sydflagermus, 2 vandflagermus og 1 damflagermus. Til forskel fra andre pattedyr, har flagermus ikke en karakteristisk aggressiv fase i sygdomsforløbet. Intet tyder på, at flagermus med rabies direkte angriber mennesker og dyr.

- Det mindste pattedyr i verden er humlebiflagermusen (Craseonycteris thonglongyai), der vejer lige omkring 2 gram,  og er kun 2,5cm til 3,3cm lang. Denne art blevet opdaget af den thailandske zoolog Kitti Thonglongya i 1974, derfor er den også kendt som ”Kitti’s grise-næsede flagermus på grund af dens lyserøde, og griseagtige næse.

- Verdens største flagermus er Pemba 'flyvende ræv', som har vingefang på 1,6 metres og vejer op til 650 g. Den findes kun på Pemba øen ca. 50 km fra Tanzania kysten og lever hovedsageligt af frugt, men også blade, blomster, pollen og nektar.

- Flagermus kan blive over 25 år gamle, men deres gennemsnitlige levealder er 4-5 år.

- Flagermus kan flyve med hastighed op til 50 km/t.

- Hjertefrekvensen hos små flagermus arter ligger på omkring 400 slag pr. minut og helt oppe på 1000 når flagemusen flyver, men under vintersøvn er hjertefrekvensen helt nede på 25 slag pr. minut og stofskifte på blot 1% af normalen.

- Danmarks mindste flagermus er dværgflagermusen. Den vejer kun omkring 5 g, men har alligevel et vingefang på knap 20 cm.

- Flagermus er verdens eneste flyvende pattedyr.