Mus:

Flagermus: priser
Flagermus: gener
Flagermus: udbredelse
Flagermus: overtro
Danske arter
Flagermuskasser

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Flagermus: gener

Flagermusene optræder som regel i kolonier. Man sætter dem normalt i forbindelse med hule træer, grotter og borg-hvælvninger, men nogle flagermus tager til takke med ganske almindelige parcelhuse, hvor de slår sig ned på loftet, eller bag  træbeklædninger.

Flagermus er ikke skadedyr; de gnaver ikke i træværk, ledninger eller andre ting, de ødelægger ikke isolation og går ikke i vore forråd. Men en del danskere føler sig hvert år - mere eller mindre berettiget - generet af flagermus i deres boliger. Det sker normalt hvis man  har en større koloni. Der kan være en del larm og piben, især om aftenen inden flagermusene flyver ud på jagt, og deres urin og ekskrementer kan i det lange løb give lugtgener. Flagermusens ekskrementer findes tit i meget store mængder under dyrenes sovepladser på lofter og i kældre.

En bygning kan ofte rumme et større antal vintersovende flagermus, uden at det bliver opdaget. Hver vinter sker det, ofte i forbindelse med større temperaturændringer, at især dværgflagermus og skimmelflagermus, forvilder sig ind i stuer og værelser via spækker og trækkanaler. Dværgflagermusene dukker almindeligvis op i villaer og i parcelhuse, men skimmelflagermusene altid bliver fundet i større byhuse og højhuse.

Danske flagermus kan lide af en særlig form for den dødelige sygdom hundegalskab eller rabies. Rabies er en virussygdom i varmblodede dyrs centralnervesystem. Sygdommen kan overføres ved bid til f.eks. mennesker eller andre dyr, men infektionen kan ikke ske gennem huden. Får infektionen fat og spreder sig til hjernen via nervesystemet, er sygdommen næsten 100% dødelig, men moderne vacciner beskytter effektivt mod infektion af de fleste rabiesvirusstammer. Mens andre rabiesangrebne pattedyr ofte har en karakteristisk aggressiv fase i sygdomsforløbet tyder intet på, at rabiesramte flagermus direkte angriber mennesker. Finder man en flagermus på jorden, skal man undgå at røre ved den, medmindre man bruger en kraftig handske. Hvis man alligevel bliver bidt, skal man straks søge læge.

Flagermus er totalfredede, men de kan sluses ud af huset på et tidspunkt, hvor der ikke er unger. Det anbefales normalt, at man søger eksperthjælp, fordi indgreb kun kan fortages på bestemte årstider: i maj måned og fra sidst august til slutningen af september. I nogle tilfælde kan der opstå problemer med væggelus fra en forladt flagermuskoloni, så en forbyggende behandling af huset kan også anbefales.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job