Husmår:

Priser
Husmår: Skade
Husmår: Bekæmpelse
Spor efter husmår
Mårfælde
Udbredelse
Udseende og adfærd
Forveksling

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Bekæmpelse af husmår: priser

Ydelse

Pris

(inkl. moms)

Fangst af husmår** (1/2 årsabonnement)

2300 kr.*

Undersøgelse for mår / mus / rotter på loftet (foretages i samarbejde med en gravhund) 900 kr. *

Salg af 2 mårfælder, inkl. levering, installation og udførlig instruktion

1200 kr.*

Find flere slags mårfælder til bekæmpelse af husmår i vores internetbutik

Se vores nyheder: mårfælde med 2 indgange, mår afskrækker til små rum

* Prisen gælder i Østjylland (postnummer 8000  -  8900). Ved bekæmpelse eller overvågning i andre områder aftales et kørselstillæg. Priserne på bekæmpelse forudsætter eget tilsyn af mårfælderne: når fælderne er aktiveret, skal de kontrolleres 2 gange dagligt. 

** Udvidet fjernelse af husmår: Fælderne bliver stående i op til 1/2 år for fortsat fangst.

 

Vi anbefaler abonnement, idet vores erfaring siger at i cirka 50 % af tilfældene er der tale om flere tilstedeværende mår eller andre generende dyr af mårfamilien (f.eks. ilder, lækat, brud),  evt. blot som strejfer fra naboernes matrikler.

Viste du at:

- Husmåren er kommet ret sent til Danmark og blev først kendt øst for Storebælt omring år 1880.

- Husmåren behøver ikke megen plads. Hvor der kan stoppes et hønseæg ind, kan en mår også komme igennem.

- Husmåren er ikke nogen snæver fødespecialist, den tager hvad det pågældende område og tidspunkt af året byder på: små gnavere, fugle, muldvarp, pindsvin, æg og biller. Om sommeren spiser husmåren betydelige mængder af frugt, først og fremmest mirabel og kirsebær, men også stikkelsbær, vindruer, hindbær, æbler, pærer og blommer.

- British zoolog George Rolleston mente, at de "huskatte" af de antikke grækere og romere havde, faktisk var husmår. Husmår kan nemlig nemt tammes, lige som ilder, som husmår er i familien med, også kan.

- Mange af dem som har en fastboende husmår på loftet, siger at husmåren larmer mere i januar - februar sammenlignet med andre måneder, og tror derfor at det er på det tidspunkt at husmåren får nogle hanner på besøg og parrer sig. Det er fuldstændig korrekt, at husmåren er meget aktiv i vintermånederne, men det skyldes ikke parring. Husmåren parrer sig i slutningen af sommeren - starten af efteråret, men føder først sine unger i februar - marts - april måned. Den har nemlig sen drægtighed, hvilket betyder at fosteret først begynder at udvikle sig i januar måned. Den store aktivitet i januar - februar skyldes at husmåren bygger reden for at gøre klar til at føde sine unger.

- Måren er overvejende aktiv om natten, og ses kun sjældent i dagtimerne.

- Husmåren er kendt for sin evne til at finde tilbage til sit vante levested, selv over store afstande. Undersøgelser har påvist at en voksen husmår kan tilbagelægge over 30 km på vej til sit hjemsted, selv om det vil tage den omkring en måned. I nogle tilfælde vandrer husmår tværs igennem større byer, som f.eks. Aarhus.

- Skovmåren ligner husmåren temmelig meget. Skovmåren kendes fra husmåren på den gullige halsplet, der ikke strækker sig ud på forbenene, og på de store ører. Selv om de to mår arter ligner hinanden, er de ikke særlig beslægtede og kan ikke bastardere. Der imod kan måren (Martes martes) godt parre sig med zobel (Martes zibellina), som også hører til mår familien. Afkommet kaldes kidas (eller kidus). Kidas hanner er sterile, men hunner kan parre sig med både mår og zobel.

- Skovmåren er totalt fredet i Danmark, men husmår må gerne reguleres året rundt.

- Kroatiens valuta hedder kuna, som på kroatisk og i flere andre slaviske sprog betyder husmår eller skovmår. I middelalderen blev mår pels i Østeuropa ofte benyttet som betalingsmiddel.

- I begyndelsen af 1800-tallet var husmåren så talrig på Fyn og i dele af Jylland, at man ligefrem talte om mår invasion. Plagen blev så slem, at Landhusholdningsselskabet gav præmier til folk, der dræbte mårer i større tal. En af præmier blev givet til skytten på Wedellsborg, som i årene 1824-27 skød og fangede 310 mårer.

- I Rusland blev måren ofte brugt som et heraldisk dyr. Den optræder på byvåbner af flere russiske byer og regioner, bl.a. Ufa, Kurgan, Shadrinsk, Orenburg Oblast.

- Siden midten af 1970’erne, har husmåren været kendt for at nogle gange gøre skade på biler. Biler der bliver angrebet af husmåren, har typisk fået skåret rør og kabler over. En husmår kan bide kablerne fra Starteren over i et bid. Hvorfor husmåren gør dette, ved man ikke, da de ødelagte dele ikke spises. Der er dog en stigning af angreb på biler fra husmår i foråret, det kan skyldes at når unge mår, skal udforske deres omgivelser, så skal de også lære hvad der er spiseligt, og hvad der ikke er. En anden grund kunne også være at den fiskeolie, der er brugt i fremstillingen af kablerne i japanske biler, tiltrækker måren.

- Selv om husmåren normalt betragtes som et skadedyr, er den også en fantastisk 'skadedyrsbekæmper'. Hvis en husmår har bosat sig i et hus, så er der snart ingen mus eller rotter tilbage. Der er også mange som tror at de har en husmår på loftet, men i virkeligheden er der tale om en eller flere husmår som kun kommer på jagt for at fange de mus eller rotter man har på loftet uden at de har bosat sig der permanent.

- Husmåren kan træffes op til 4.000m højde.

- Ud over husmår, andre repræsentanter er mårfamilien i Danmark er skovmår, ilder, lækat og brud. Mink er også et mårdyr, men hører ikke hjemme i den danske fauna.

- Husmåren er især aktiv i perioder omkring fuldmåne når månen lyser allerkraftigst.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk på Youtube