Mosegrise:

Pris på bekæmpelse
Mosegris: Bekaempelse
Mosegris: Skade
Tegn på mosegris
Mosegris eller rotte?
Mosegris: Biologi
Mosegris: Udbredelse
Vidste du at?
Bestemmelsesnøgle

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Vidste du om mosegrise:

- Mosegris bliver ofte kaldt vandrotte eller jordrotte, men den er hverken rotte eller gris. Den hører til musefamilien, og den er den største af vore studsmus. Et stort dyr vejer 250-300 g, hvilket svarer til vægten af en mellemstor rotte.

- Mosegrisen er vegetar.

- Mosegrisen er svært af fange med muldvarpesakse, men den går gerne i en rottefælde, specielt hvis man bruger et lille stykke æble som lokkemiddel.

- Mosegrisens drægtigheds tiden er 3 uger, og hunnen kan parre sig straks efter at have født. Tre uger gamle mosegris unger kan klare sig selv, hvis moderen får et nyt kuld. To måneder gamle mosegrise kan deltage i forplantning. I Danmark kan forplantningen begynde i marts og vare til november, og det betyder af første og måske andet kuld af mosegrise kan når at forplante sig det år de er født. 

- Mosegrisens invasion kulminerer i efterårsmånederne, hvor de sidste kuld fordrives fra hjemstedet. De graver ofte deres gangsystemer i forholdsvis ubemærkethed, og resultatet af deres virke opdages sjældent før næste forår.

- I fangenskab har man i adskillige tilfælde fået 7 kuld pr. mosegrisepar i løbet af 6 måneder, og en rekord skulle være 74 unger fra en enkelt hun i løbet af 1 år.

- Mosegrisen svømmer udmærket og kan være neddykket mere end et minut. En mosegris kan svømme op til 500 m i alt og op til 15 m under vandet.

- Mosegrisen laver underjordiske deporter af næringsrige plantedele, som f.eks. kvikrødder, blomsterløg, kartofler, jordskokker og gulerødder. Et enkelte mosegrisens forråd kan beløbe sig til mere end an halv snes kilo. fra parker har man eksempler på, at en enkelt mosegris har samlet flere hundrede blomsterløg fra bedene, og der er mange beretninger om store deporter af kartofler.

- Både katte og hunde kan fange mosegrise, men de mest effektive mosegrisejæger er ræv og lækat. De kan spore mosegrisens tilstedeværelse nede i gangsystemet og ofte grave reder med unger ud.

- Mosegrisens unger vejer kun ca. 5 gram hver. 5 dage efter ungerne er blevet født, begynder de at gro deres pels. 3 dage senere åbner de deres øjne for første gang. Mosegriseunger holder op med at die når de er 14 dage gamle, hvor de allerede er halvt så store, som voksne mosegrise.

- Mosegrisen og dens nærmeste slægtninge har så holdbare tænder, at de bliver brugt til at tidsbestemme arkæologiske udgravninger. 'Mosegris ur' metode bliver specielt ofte brugt af britiske og andre europæiske arkæologer som studerer Pleistocæn epoke (2.588.000 - 11.700 år siden).

- I mange europæiske lande, inkl. Danmark, betragtes mosegrisen som skadedyr, men i UK er den total fredet. Population af mosegrise i UK er nemlig faldet fra 8 millioner i 1960 til 2,3 millioner i 1990 og til kun ca. 350.000 i 1998.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job