Mosegrise:

Pris på bekæmpelse
Mosegris: Bekaempelse
Mosegris: Skade
Tegn på mosegris
Mosegris eller rotte?
Mosegris: Biologi
Mosegris: Udbredelse
Vidste du at?
Bestemmelsesnøgle

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Mosegris - skade

Lige som muldvarpe, laver mosegrise også muldskud. De muldskud, mosegrisen laver, er som regel mindre end muldvarpens, og de ligger mere tilfældigt spredt. Mosegrisen er en effektiv graver, den løsner jorden med fortænderne , graver med både forbenene og bagbenene og presser jorden på i muldskuddet med hovedet. Gangsystemet udvides ofte kraftigt om vinteren i søgen efter rødder. Normalt ligger gangene i 20-30 cm's dybde, men mosegrisen kan også gå ned i mere end 1,5 meters dybde, specielt ved streng frost om vinteren.

Mosegrisen er ren vegetarianer. Om sommeren lever den af forskellige planter, såsom pilblad, dunhammer, unge skud af tagrør og sødgræs, vandranunkel og lysesiv. Kan mosegrisen få adgang til vores haver eller dyrkede marker, æder de også blomsterløg, og forskellige slags grøntsager. Mosegrisen laver også depoter, som kan indeholde 4-6 gulerødder, kartofler, jordskokker o.l.

I vintermåneder gnaver mosegrisen i udstrakt grad på rødderne af træer og buske. Det er ydre rodnet, der først sættes til livs, men ofte levnes kun en tilspidset stok af den centrale rod.

Har mosegrisen valgmuligheder, foretrækker den frugttræer og frugtbuske - bland frugttræer er det især æble, og da helst Cox orange, men alle arter og sorter er i realiteten udsat for at blive ødelagt af mosegrisens gnav. Selv om mosegrisene fortrækker nyplantede frugttræer og buske, kan de også gnaver i dem som er over 15 år gamle.

Der findes eksempler på at mosegrise kan på en vinter udelægge over 1.000 frugttræer på en frugtplantage.

I skove kan alt fra nyplantninger af bøg og eg til en halv snes år gamle nåletræsbevoksninger blive alvorligt skadede.

Også uspiselige emner som kabler, ikke mindst telefonkabler, ofte beskadiges af mosegrise, der bider i dem.

Mosegrisens formeringsevnen er legendarisk: ynglesæsonen kan alt efter vejret, begynde i marts og fortsætte helt ind i november måned. Drægtighedstiden er ca. 3 uger, og hunnen kan parre sig igen umiddelbart efter fødslen af de 4-8 unger. Allerede i en alder af 14 dage kan ungerne æde selv. Når et nyt kuld nærmer sig, bliver de halvstore unger fordrevet fra redestedet og spreder sig ud i omgivelserne for at finde et egnet sted at slå sig ned.

Arealer der støder op til en god mosegrisebiotop, sommeren igennem kan blive invaderet af unge mosegrise, der breder sig som ringe i vandet ud i de marginale områder. Sådanne 'udklækningssteder' for mosegrise kan typisk være byggemodnede arealer, militære øvelsesområder, fredede naturområder og offentlige græsarealer, der kun forstyrres et par gange årligt, når græsset skal slås - det gælder ikke mindst motorvejsrabatterne, der er blevet nærmest ideelle tilholdssteder for mosegrise.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job