Stankelben:

Pris på bekæmpelse
Stankelben
Gåsebiller

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Gåsebiller

Gåsebiller:

Gåsebillen (phyllopertha horticola) er meget udbredt bille i Danmark (dog mest i Jylland og Fyn i sandet jord), og det er den bille, som oftest er skyld i, at en græsplæne bliver ødelagt. Den voksne gåsebille er omkring 8-12mm lang og har rødbrune og en smule behåret vinger med en mørk kant rundt om dem. Dens nakkeskjold kan være metallisk grøn til skinnende sort farve.

Den voksne gåsebille kan tit findes i parker, hække, skove og haver i måneder mellem juni til juli, hvor den voksne bille vil leve i optil 8 uger, mens den lever af plante blade og leder efter en bille af modsatte køn, som den kan parre med, så den kan holde arten gående.

Gåsebiller - livscyklus:

Livscyklussen af gåsebillen starter, når hun-gåsebillen lægger sine æg i jorden, oftest mellem græsstråene. Disse æg vil klække få uger efter, hvor gåsebillelarverne vil komme ud. Gåsebillelarverne er små lange hvide larver, der kan blive omkring 20mm lange og har et brunligt hoved med tre par ben lige bag ved hovedet. Så snart larverne er udklækket, vil de med det samme begynde at spise af rodnettet i græsplænen, så noget af græsset vil ofte dø ud og blive til gule pletter i græsplænen, hvis der er gåsebillelarver til stede. Sådan vil larven blive ved indtil i slutningen af efteråret, hvor de vil gå i vinterhi i en puppe længere nede i jorden, når temperaturen er faldet i jorden. Først i maj eller juni, vil den nu færdigt udviklede og voksne gåsebille grave sig ud af puppen og jorden. Så snart gåsebillen har forladt jorden, vil den så hurtigt så muligt finde en hun at parre sig med, dette sker typisk i løbet af en dag. Så snart billerne har parret sig, vil hun-gåsebillen grave sig ned i jorden, hvor den vil lægge 85% af sine æg, og forlade jorden igen næste dag. Den næste periode på 3 uger vil gåsebillen flyve rundt og spise af bladene typisk fra løvplanter, men de kan også finde på at spise af blomster som f.eks. roser. Efter perioden på de ca. 3 uger, vil gåsebillen lægge resten af sine æg et nyt sted, efter denne sidste æglægning vil billen flyve rundt i et par uger mere, hvorefter den så stille vil dø hen.Hvilken skade udgør gåsebiller:

Voksne gåsebiller lever af mindre planter og blade, og gør næsten aldrig skade, men det gør gåsebillens larve derimod, da gåsebillen i sit larve-stadie lever af rodnettet i planter og især fra græsplæner. Gåsebillernes larver vil spise rødderne af græsplænen, som vil give nogle gullige pletter af græs omkring i din have. Dog vil en sund græsplæne, som har været plantet i over et år, tit ikke vise tegn på angreb, da plænen så vil have et stærkt rodnet, som vil kunne klare et heftigt angreb. Gåsebillelarven kan også gøre skade på en anden måde, da den er god fødekilde til de lokale fugle som f.eks. kraver, der nådesløst vil grave plænen op får at få sig et måltid. Gåsebillelarver æder også rødder af jordbærplanter.

Et andet dyr der også gør skade ved at spise rødderne på en græsplæne er stankelbenslarver. Disse lever dog ikke ligeså tæt på jordoverfladen, som gåsebillelarverne gør, og tiltrækker derfor ikke fugle. Så fuglene er et godt tegn til, at du i stedet har med gåsebillelarver at gøre. En anden måde du kan tjekke om, der er gåsebillelarver i din have er ved at grave et 30cm x 30cm stykke græsplæne op flere steder i din have. Tjek herefter om du kan finde nogle små larver mellem roderne og jorden. Gåsebillelarven er nemt genkendelige, da deres krop har en creme/hvid farve og et gult/brunt hoved med tre par ben under. Man siger at hvis man finder over seks larver i et område på 30cm x 30cm, er der stor chance for at plænen tager skade, hvis den endnu ikke har et stærkt og sundt rodnet, og det kan være nødvendigt at behandle plænen.

 

Hvordan du forebygger/bekæmper gåsebillelarven:

Som sagt er det ofte kun nødvendigt at behandle mod gåsebillelarver, hvis det er en ny plæne, der er blevet lagt, eller hvis du har større græsarealer som f.eks. en foldboldbane, golfbane o.l. Der er ikke mange andre måder end at bruge specielt designet insektmiddel, som er godkendt til at bekæmpe gåsebillelarver med, som fx ”Merit Turf”, som i Danmark kan bruges til bekæmpelse af både gåsebillelarver og stankelbenslarver.

Det bedste tidspunkt at behandle med Merit Turf er i gåsebillens æglægningsperiode, som finder sted i juni måned. Der bruges hertil 300g Merit Turf til at behandle 100m2 græsplæne, som helst skal fordeles med en gødningsspreder eller såmaskine for en jævn fordeling eller bare blandes med sand. For bedste effekt spredes granulatet lige inden det bliver regnvejr, da det så hurtigt vil blive opløst, når regnvandet siver ned i jorden.

Den bedste måde forebyggelse metode mod gåsebillelarver er at holde græsplænen fugtig, fordi at gåsebillelarverne ikke bryder sig om fugtigt jord. Sammen med at holde jorden fugtig, er det også vigtig at holde plænen passet og gødet, da græsset så hurtigere udvikler sig et sundt og stærkt rodnet, som vil kunne klare angreb fra larverne.  

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk.dk på Facebook

Skadedyrene.dk på Youtube