Myre :

Priser
Danske arter
Myrer som skadedyr
Signalement
Forplantning
Myrernes samfund
Tuer og reder
Myrer og bladlus

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Myrer og bladlus

(kilde: Myrer af Bent Jørgensen og Palle Johnsen)

Flere myrearter opfører sig som ”kvægavlere” og bruger bladlus som kvæg. Men selv om myrerne gerne spiser andre insekter, slagter de ikke deres bladlus for at spise dem, men bruger dem som ”malkekvæg” i stedet.

Bladlusene lever af plantesaft, de stikker hul på planterne og tapper dem for saft. Men de kan ikke udnytte al saften og skiller sig af med resterne, som bliver til honningdug. Honningdug er faktisk bladlusens ekskrementer. Den er en ren kaloriebombe for 90-95 % er sukker, men det indeholder også proteiner, vitaminer og mineraler. De bladlus, der er opvartet af myrer passer godt på resterne af de søde sager. De udskiller kun honningdug, når en myre kommer i nærheden og kilder dem med sine antenner. På bagdelen har bladlusen ofte en kurv af hår, der opsamler honningduggen i dråbeform. Myren suger dråben i sig og render hjem til tuen for at fodre larverne og de andre myrer. Til gengæld beskytter myrerne sine bladlus mod andre rovinsekter, der kommer bladlusene for nær.

De almindelige sorte havemyrer opsøger bladlusene på de planter, hvor de sidder. Men andre myrer sætter deres bladlus på stald. Deres tuer indeholder ”stalde”, hvor bladlusene sidder og suger på græssets rødder. Nogle myrearter tager deres bladlus med når de flytter til et nyt område. Det kan være hårdt arbejde, når et samfund på 10.000 myrer, kan eje over 5.000 bladlus.

Honningtønder

Myrer gemmer ofte forråd, fx døde insekter og frø. Men bladlusens honinngdug er et problem, den er flydende, så den kan ikke opbevares. Myrerne er derfor nødt til at spise den med det samme. Men der er nogle myrer, som har løst problemet ved at bruge honningtønder. Nogle myrer ofrer sig for sagen. De bliver stopfodret med al den honinngdug, der bringes hjem. Det siver ud i bagkroppen, og efterhånden svulmer den levende honningtønde op. Den bliver flere gange større end sine kammerater og til sidst kan den slet ikke bevæge sig.

Når der er brug for det, kommer de andre myrer og tapper honningen af den. Men det hjælper ikke myren, den har ofret sit liv på at være honningtønde. Nogle steder, hvor honningmyrerne lever, graver den lokale befolkning dem op og spiser dem som bolsjer.

 

Lus på stald

De gule engmyrer er specialister i bladlus, der sidder på planternes rødder. Myrerne laver gange frem til kolonierne af disse rodlus og henter bladlusehonning. Myrerne henter også bladlus med hjem. De placeres på rødder o nærheden af boet, så myrerne holder faktisk lusene på stald. Myrerne tager sig også af lusenes vinteræg, som de bærer ind i boet og flytter rundt med, så æggene får de bedste fugtighed- og temperaturforhold. 

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Væggelus
Stankelben
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job