Duer, måger og andre fugle:

Bekæmpelse: priser
Forebyggelse
Bekæmpelsesmetoder
Duer
Måger
Alliker
Råger

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Duer, måger og andre fugle: Bekæmpelse 

Der kan bruges flere forskellige metoder til bekæmpelse af duer, måger og andre større fugle. Valg af løsningen kan være afhængig af størrelsen og tilgængeligheden af det angrebne område og omfanget af angrebet.

Fjernelse af fugle og afdækning af området

Et stort angreb på ejendommen skyldes typisk manglende vedligeholdelse af taget, således at fuglene kan trænge ind. Når fuglene først har etableret sig på loftet eller skunken og er begyndt at lægge æg, er de meget stedfaste og det er svært at få dem fjernet. Fjernelse kan kun fortages ved indfangning og aflivning af fuglene. Desuden forårsager ekskrementerne fra duerne eller fuglene at der kræves en grundig rengøring, oprensning og desinficering af loftet, dvs. fjernelse af  forurenet isolering og afskrabning af diverse rør og afsatser, sprøjtning imod duemider, møl, klannere og andre insekter, desinficering imod sygdomsfremkaldende bakterier og luft sanering for at fjerne stanken.

Dueskydning

Dueskydning er en god løsning, hvis man skal regulere eller helt fjerne en dueflok fra et udvendigt eller industrielt område hvor de virker yderst generende. Skydningen igangsættes efter tilladelse fra myndighederne. De såkaldte "byduer" er ikke omfattet af jagtloven, og må derfor bekæmpes året rundt. Man skal være opmærksom på, at det kun er lovligt at skyde "byduerne" (Columba livia), men ikke ringduer (skovduer) eller tyrkerduer.

Opsætning af duefælder

Fælder til levende fangst af duer er en af de mest anbefalede metoder, man kan skaffe sig af med duerne på, mens det stadig foregår forholdsvist humant. Der findes mange slags duefælder, men de virker stort set alle sammen ens. Duerne vil lokkes ind i en fælde af lokkemad, der placeres inde i fælden. Når duen så går ind i fælden, vil den være fanget, da enten lågen vil lukkes af en udløsningsmekaniske, eller også er det en en-vejs-indgang.

Der opsættes en eller flere fangstfælder på det ønskede område i nogle dage, således at duerne vænner sig til fælderne. Herefter aktiveres fælderne og der udlægges foder i og omkring fælderne, og der stilles vand ind i samtlige fælder. Der er i fældernes sider en slags sluser, så når først duerne er gået  ind i fælden, kan de ikke komme ud igen. Fuglene bliver levende indfanget og derefter aflivet på en hurtig og human måde. Fælderne opsættes i en aftalt periode (typisk 3 uger) og tilses hver dag i den pågældende periode. I perioder hvor fælderne ikke kan tilses hver dag, gøres de inaktive. Indfangede duer må aldrig sidde i fælden længere end 1 døgn.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job