Muldvarper graver gange lige under overfladen, hvorved jorden skubbes op i en vold. Alle muldvarpeskud i en lille have kan skyldes et enkelt dyr. Den letteste måde at bekæmpe muldvarpen er at bruge muldvarpefælder. Bekæmpelse af muldvarpe  I tilfælde af voldsomme angreb kan professionelle skadedyrbekæmpere kontaktes.

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007
Socialt levende gedehamse, der ofte kaldes hvepse, fx almindelige gedehams (Paravespula vulgaris) og tysk gedehams (Paravespula germanica) betragtes af de fleste som skadedyr.

 

Alt i skadedyrsservice

 

Skadedyrsbekæmpelse for både private, erhverv, offentlige organisationer, boligforeninger, små og store levnedsmiddel virksomheder i Østjylland.

 

Har du problemer med:

 

Borebiller og husbukke,

dræbersnegle,

duer, måger, alliker,

edderkopper,

flagermus,

husmår,

hvepse, bisværme, jordbier og murbier,

klannere (pelsklannere, flæskeklannere, husklannere) og biller (fx tæppebiller),

muldvarpe og mosegrise,

husmus, halsbåndmus, rotter,

myrer,

melmøl, frømøl, pelsmøl eller klædemøl,

stuefluer, spyfluer, eddikefluer, ostefluer,

stankelben, gåsebillelarver,

væggelus,

kakerlakker,  stankelbenslarver, hunde-, fugle- eller kattelopper, sølvfisk, ovnfisk, edderkopper, eller andre skadedyr?

 

Vi foretager undersøgelse, artsbestemmelse, rådgivning, vejledning og behandling mod alle former for skadedyr, både akut bekæmpelse og abonnementer.

 

Vi tilbyder også sikringsaftaler for mus, rotter, insekter, der opfylder levnedsmiddellovgivningens krav til fødevaresikkerhed og egenkontrol.

 

Ring på 20 34 03 34 (alle ugens dage fra 8:00 til 22:00) og indhent tilbud

Vi kører gerne om aften og i weekend.

 

Har du et spørgsmål om skadedyr? Læs vores blog 'Spørg om skadedyr', skriv til os og få et svar på alt, vedrørende skadedyr i både huset og haven.

 

Find et stort udvalg af varer til bekæmpelse af skadedyr i vores

butik på Rådhusgade 26 i Odder eller i internetbutik :

rottefælder, museklapfælder, musefælder til levende fangst, muldvarpesakse, muldvarpeskræmmere, husmårfælder, insektgift, insekt træbeskyttelse, bananfluefælder, mølkugler, mølfælder, myregift, duepigge, duepasta, skræmmehøg drager, hvepsegift, hvepsefælder.

 

Udlægning af kunstige mågeæg

En af de mest effektive metoder for regulering af måger er udskiftning af mågeæg med dummy plastik æg.

Regulering af måger kan startes fra 1. april og strækker sig over hele ynglings sæson. 

(Vigtigt! Denne reguleringsmetode kræver godkendelse af naturstyrelsen)

 

 

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk på Youtube

 

Mus - husmus er en af de mest udbredte arter af pattedyr på Jorden. Husmusen trives i nærheden af mennesker.
Den brune rotte har spredt sig stort set overalt på Jorden, som et resultat af sin store tilpasningsevne. Rotten er god til at svømme, dykke og klatre. Den brune rotte har et meget variabelt fødevalg og skarpe sanser.
Bekæmpelse af husmår
Bekæmpelse af væggelus
Duer som skadedyr. Bekæmpelse af duer, opsætning af duepigge og duefælder
Bekæmpelse af borebiller og husbukke
Bekæmpelse af kakerlakker og andre skadelige insekter
Bekæmpelse og regulering af måger
Bekæmpelse af edderkopper
Bekæmpelse af mosegris, abonnementer på bekæmpelse af mosegris Bekæmpelse af myrer, kalender års abonnement på bekæmpelse af myrer Dræbersneglee: Drabersneglen er en såkalds invasiv art. Dræbersneglen kaldes også iberisk skovsnegl. Navnet dræbersnegl hentyder til artens kannibalistiske adfærd. Flagermus er totalfredet i Danmark. Flagermus må ikke bekæmpes, men kun udsluses, og kun i de tilfælde, hvor de er meget generende Bekæmpelse af stankelbenslarver i græsplæner Murbier bygger deres reder ved at mure dem op i mørtel. Murerbien kan også bo i huller i murenes mørtel, men i modsætning til murbien graver murerbien dem ikke selv. Skadedyrene.dk på Rådhusgade 26 i Odder

Bekæmpelse af møl: klædemøl, pelsmøl, melmøl m.v.