Ukrudt:

Ukrudt: priser
Ukrudt i Danmark

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Ukrudt i Danmark

Enårigt ukrudt:

Enårigt ukrudt består af planter, der når at spire og sprede sine frø på et år, hvor de herefter vil dø ud, og gøre plads til, at de nye planter kan spire og udfører processen engang til. For at en enårig ukrudtsplante kan spire, kræver det at stedet, hvor frøet til planten er blevet lagt, er belyst af sollys, da frøet kræver lys for at spire. Derfor angriber disse enårige/frøukrudtsplanter tit bare områder, der ikke er overbegroet, det kunne f.eks. være på grusstier, bede, køkkenhaver, marker osv.

Der findes to salgs enårige ukrudtsplanter nemlig sommerannuelle og vinterannuelle ukrudtsplanter, hvor de sommerannuelle ukrudtsplanter som regel vil spire i foråret, og derefter blomstre og spreder deres frø i løbet af sommeren, og til sidst vil de så dø stille hen i løbet af efteråret. De vinterannuelle ukrudtsplanter vil derimod spire i efteråret, og overvintre derefter hele vinteren igennem, indtil foråret kommer, hvor de vil blomstre og sprede deres frø, derefter vil planten dø i løbet af sommeren.

Nogle eksempler på enårige ukrudtsplanter kan ses nedenfor.

Enårig rapgræs:

Enårigt rapgræs (Poa annua) er en forholdsvis lille ukrudtsplante, der kan ligne en tyk version af græs i starten af dens spirings periode, men som den vokser, vil man hurtigt opdage, at den adskiller sig fra almindeligt græs. Det enårige rapgræs kan som voksen plante nemlig blive mellem 5-20cm langt. Det er også den anden mest udbredte form for ukrudt i Danmark, kun overgået af fuglegræs. En af grundene til dette er, at planten kan sprede omkring 500 frø under dens blomstring, der foregår fra april til oktober. Dog har den ingen særlig udbyttemæssig betydning for landbruget, men kan være generende i åbne områder på grund af mængden af planter.

Alm. Brandbæger:

Alm. Brandbæger (Senecio vulgaris) er en stærkt giftig form for ukrudt, der kan blive 5-40 cm høj. Stænglerne i planten er ellers glatte med enkelte grå hår placeret omkring på dens krop, denne opbygning er med til at gøre planten meget skrøbelig. Den Alm. Brandbæger kan sprede op til ca. 7000 frø pr. plante under sin blomstring fra april til oktober. Planten vil tit kunne findes på majsmarker, gårdspladser og haver, hvor der kan forekomme et udbyttetab ved andre planter, hvis mange Alm. Brandbæger ligger tæt på området.


Hyrdetaske:

Hyrdetasken eller Capsella bursa-pastoris kan næsten findes overalt i verden, da vi mennesker har spredt dens frø til alle verdenshjørner. I gamle dage blev planten også brugt som en medicinplante. Selve planten kan blive 10-30cm høj, og er især kendt for dens høje stængel med hjerte formede frugter. Hyrdetasken er i stand til at producere ca. 40.000 frø pr. plante, der spredes i månederne maj til oktober. Hyrdetasken kan tit findes på øde jord, gårdpladser og marker, hvor de i tæt bestand kan føre til udbyttetab.


 

Ærenpris:

Ærenpris planterne eller Veronica, er ukrudtsplanter der er meget udbredt i Europa, Nordamerika og Asien. Planten er en forholdsvis lavt voksende plante, der bliver omkring 20-30cm. Storkronet ærenpris (Veronica persica) er et enårigt ukrudt, der har den største blomst under blomstringen ud af alle Veronica arter, da ærenpris nemlig blomstre med en flot blå blomst. Man vil tit finde planten i køkkenhaver, græsplæner, marker og i brakjord, hvor de vil blomstre fra juni-september.

Burresnerre:

Burresnerre eller Galium aparine er en af de enårige ukrudtsplanter, der kan blive højest, da planten er i stand til at vokse sig optil 120cm høj. Burresnerren er også en meget udbredt art af ukrudt i Danmark, og er især kendt for sin evne til at klæbe sig fast til tøj, og andet tekstil. Dette skyldes de mange kroghår, der befinder sig over det hele på planten. Burresnerren vil tit kunne findes i ler muldede jorde. Planten er set som en ondartet form for ukrudt, da den kan skabe særdeles store udbyttetab, og kan nogle gange forårsage lejesæd, som gør at kornplanterne ikke har stive nok strå. Burresnerren blomstre og spreder frø i månederne fra juli-september, hvor hver plante vil kunne producere ca. 400 frø.Sort natskygge:

Sort natskygge eller Solanum nigrum er en ukrudtsplante, der tit vil kunne findes ved næringsrig jord, der f.eks. er ved bebyggelse eller på marker. Den har fået sit meget dystre navn fra gamle dage, da man troede at planten blev brugt af hekse og var sammensvoret med død og mørke. Dette skyldes formodentligt, at Sort natskygge er en meget giftig plante. Planten kan blive mellem 20 og 80cm høj, og stilken er flydt med små hår. Sortnatskygge blomstre i juli-oktober, hvor den vil producere ca. 500 frø pr. plante. Ukrudtsplanten kan være med til at give et udbyttetab ved afgrøder som f.eks. kartofler, men kan også forgifte dyr, hvis planten kommer med i fodret, der bliver leveret til dyrene.

Liden nælde:

Liden nælder eller Urtica urens minder meget om en mindre version af dens storebror ”Stor nælde” også kendt som den almindelige brandnælde i Danmark, men selvom den er mindre i størrelsen, virker liden nældens brændehår kraftigere end dens storebrors, og vil derfor virke irriterende for huden i længere tid. Planten kan blive optil 50cm høj og har en firkantet stængel med brændehår både på den og på kanten af sine blade. Liden nælden er en sommer enårig ukrudtsplante, som kun overlever vinteren som frø, der spredes i månederne juni-september. Nælden er i stand til at producer optil 1500 frø pr. plante.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

Skadedyrene.dk.dk på Facebook

Skadedyrene.dk på Youtube