Skadedyr

i fødevarer og tekstiler:

Møl
Klannere og biller
Bekæmpelse: fødevarer
Bekaempelse: tekstiler

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Skadedyr i fødevarer

Lige siden vores forældre fandt på at gemme mad til dårlige tider, har insekter sammen med gnavere taget deres store told af lagrene.

Nogle af de mest almindelige skadelige insekter i fødevarer er:

- møl, bl.a. melmøl, kakaomøl, dadelmøl, tofarvet frømøl

- biller, bl.a. melbille, rismelbille, rissnudebille, kornbille, snudebille, tyvbille, jordnødderbille, brødbille, bønnebille

- klannere, bl.a. flæskeklanner, husklanner, hudeklanner, amerikanske klanner, frøklanner

- mider, bl.a. melmider, skimmelmide, ostemide, sveskemide

- kakerlakker, bl.a. tysk kakerlak, amerikansk kakerlak

- fluer, bl.a. stueflue, spyfluer, osteflue

 

Bekæmpelse af skadedyr i fødevarer i husholdning - gør det selv

 - Årsagen til angrebet skal findes og elimineres hurtigst muligt (det kan være en fuglerede, en inficeret pose med nødder, hundefoder, kornprodukter o.l.)

 - Køkkenskabene tømmes og hyldepapir fjernes

 - Skufferne og hylderne rengøres grundigt med en støvsuger for at fjerne levende insekter og krummer fra revner og sprækker

 - Utilgængelige revner og sprækker behandles med insektgift. Man skal være opmærksom på at f.eks. fuldvoksne melmøllarver ofte forlader det sted, de har udviklet sig i og forpupper sig i revner og sprækker i træværket, papkasser eller lignende. Disse steder skal ligeledes behandles med insektgift eller bortskaffes for at forhindre et nyt angreb.

 - Varerne skal undersøges nøje inden de sættes på plads igen. De angrebne varer skal kasseres.

 - Er der en mistanke om varen er angrebet og uden at der er synlige tegn på det, kan varen gennemvarmes, f.eks. i en ovn ved 60º C i nogle minutter (hvis varen kan tåle det). Alternativt kan varen sættes i dybfryseren ved -18 grader i en uge. Alle slags møl, kakerlakker, mider, biller kan varmbehandles i ZapBug Oven.

 - Efter bekæmpelsen er gennemført, anbefales der at man sætter specielle fælder op - f.eks. melmølfælder som tiltrækker både melmøl og tofarvet frømøl, eller krybfælder som kan tiltrække flere forskellige biller. 

 

Bekæmpelse af skadedyr i fødevarer - vores metode (se priser her...)

 - Identificering af skadedyrene

 - Undersøgelse om årsagen til angrebet

 - Rådgivning, vejledning og instruktion om behandling og forebyggelse imod fremtidige angreb

 - Sprøjtning med professionelle midler

 - Du står selv for rengøring og behandling af evt. inficerede fødevarer

 

Forebyggelse af skadedyrangreb i fodervarer

Allerede under nybyggeri eller indflytning  bør man tænke på, at alle former for hulrum, revner og sprækker, der er store nok til at føderester og snavs kan samle sig og sommetider er for snævre til at de kan rengøres effektiv, kan blive tilholdssteder for skadedyr. Reoler og skabe bør enten slutte fuldstændigt støvtæt til gulvet eller stå så frit, at man skal komme til under dem. Skabe og skuffe bør være fugefri, og man skal undgå væg- og loftbeklædninger, bag hvilke der skabes hulrum.

Fødevarer bør opbevares så køligt og tørt som muligt. Smuld og affald i kroge og sprækker er alt for gode udviklingssteder for alle slags skadedyr. I køkken og spisekammer vil opbevaring i tætsluttende dåser og krukker være udmærket, og forhindre at skadedyrene kan sprede sig til andre fødevarer, men det er dog  ingen garanti, da varen jo kan være inficeret i forvejen. Mange skadedyr har også en utrolig evne til at finde vej ind i tilsyneladende tætte beholdere. Fødevarer bør ikke opbevares længere end højst nødvendigt. Specielt hvis man allerede har haft problemer med skadedyr i køkkenet, vil det være fornuftigt at købe ind i mindre portioner og evt. opbevare de mest udsætte varer i køleskabet.

Skadedyrene opstår ikke af sig selv, og et vigtig led i forebyggelsen går ud på at undgå infektion udefra. I en husholdning vil man tit få dyrene ind med kolonialvarer. I beboelsesejendom kan dyrene også komme fra andre lejligheder via rørgennemføringer o.l. Til at holde mere eller mindre tilfældige flyvende insekter ude kan opsætning af insektnet på vinduer og døre være en meget effektiv løsning.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job