Fluer:

Pris på bekæmpelse
Klyngefluer
Spyfluer
Bananfluer

 

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Klyngefluer

Hvad er en klyngeflue?:

En klyngeflue (Pollenia rudis) er en del af spyfluefamilien, og kunne godt minde en hel del om en normal stueflue, dog har klyngefluen nogle helt specielle kendetegn. For det første er klyngefluen større end en normal stueflue, da klyngefluen kan blive imellem 9,5-12,7mm lang. Ydermere er klyngefluen beklædt i en masse små gyldne hår ned langs dens krop, samt at der er små lyse tegninger bagerst på dens bagkrop. Når en klyngeflue flyver, kan dens flyvemønster godt minde om en spyflues i af med, at klyngefluen også godt kan virke kluntet i dens flyvning. Klyngefluen adskiller sig også fra spyfluen, da klyngefluen ikke bliver tiltrukket af madvarer i hjemmet.

Andre steder er klyngefluen også kendt som ”loftfluen”, da man i vintermånederne kan finde store klynger af tusindvis af fluerne på sit loft, hvor de overvintre. Deraf kommer også navnet ”klyngeflue”. Klyngefluen er især udbredt i USA, Canada og Europa, og bliver tit set som et skadedyr, hvis man har dem i sin bygning.  Klyngefluen vil tit kunne findes i områder, hvor der også kan findes store mængder regnorme i jorden, det er dog først ved et pludseligt temperaturskift, at klyngefluen vil finde indendørs steder, hvor der vil være en lidt højere temperatur.

Klyngefluens biologi:

Klyngefluens livscyklus starter, når de bliver lagt som æg, men her adskiller klyngefluen sig fra normale spyfluer, der vil lægge sine æg i ådsler, da klyngefluen vil lægge sine æg i jord, hvor der er mange regnorme. Dette gør de fordi, at klyngefluens larver er en snylter, som lige efter de er blevet udklækket vil lede efter en regnorm, som de vil kravle ind i og leve i de næste 27-39 dage, hvor de imens langsomt vil skabe en puppe omkring sig, hvor de over dagene udvikler sig til en voksen klyngeflue. Denne proces vil foregå hen over foråret. Hen over sommermånederne, hvor klyngefluerne nu er voksne, vil de bruge disse måneder på at spise safterne fra fugter og nektar fra blomsterne.

Som sommeren forsvinder og solskinstimerne bliver mindre, vil klyngefluen begynde at søge beskyttelse fra det kolde vejr. De kolde temperaturer får klyngefluerne til at kravle ind af små revner og huller i bygninger. Sprækker under udhænget af huse er et typisk sted, hvor fluen får adgang ind i bygninger. De vil så samle sig i store klynger af fluer, og overvintre her indtil det tidlige forår, hvor de vil formere sig igen. Men de vil komme tilbage næste efterår til lofter, hvor de tidligere har overvintret. Så man skal være klar på, at klyngefluerne vil vænne tilbage.

Hvorfor betragtes klyngefluen, som skadedyr?:

Klyngefluen gør som sådan ikke nogen skade på de bygninger, de overvintre i, ud over de måske vil efterlade nogle pletter på de områder, hvor de har samlet sig. Dog ses de alligevel tit som skadedyr, fordi de ofte vil skabe stor irritation i husene de overvintre i, da man tit vil kunne høre dem summe hele vinteren igennem.

Forebyggelse mod klyngefluer:

Den bedste metode at forbygge at klyngefluer kommer ind i dit hus, er ved tætne huset, så de ikke har adgang til dit hus. Dette gøres ved, at man forsegler alle revner og huller i udhænget af taget, skorstene, ventilationssystemer samt, at man sørger for at lukke vinduerne tæt.

Hvis du allerede har klyngefluer, skal ovenstående først gøres næste forår, eller når du har fjernet alle klyngefluer fra dit loft, så du ikke lukker fluerne inde i dit hus.

Professionel fjernelse af klyngefluer:

Hvis dit hjem allerede huser klyngerfluer, kan det være en god ide at tilkalde professionel hjælp. Dette består tit af, der kommer en professionel skadedyrsbekæmper hjem til dig og sprøjter med insektmiddel i efteråret og foråret, dette vil sikre, at alle klyngefluer dør, og at de ikke vil vende tilbage.

En af fordelene ved at bruge en professionel skadedyrsbekæmper er, at han altid vil bruge det mest effektive insektmiddel på markedet, som er designet til bekæmpelse af klyngefluer, og at han sikre at alle klyngefluer er døde.

Gør-det-selv bekæmpelse af klyngefluer:

Hvis du vælger at du selv vil fjerne klyngefluerne, kan du bruge nogle af de nedenstående metoder.

Du kan bruge insektspray til at bekæmpe klyngefluerne. Dette gøres ved, at du sprøjter insektsprayen, som er godkendt til brug mod klyngefluer, direkte på klyngen af fluer, da dette vil dræbe fluerne. Det kan godt være nødvendigt at behandle fluerne flere gange for at være sikker på, at de er døde. Vær dog sikker på, at rummet du gør det i er godt udluftet, da nogle insektsprays ikke er sunde at indtage. Husk også at fjerne alle døde klyngefluer.

En lettere metode er ved at benytte sig af elektriske insektdræbere. Denne metode vil dog tage lidt længere tid. Det fungere ved, at der opsættes en insektdræber i rummet, hvor klyngefluerne opholder sig, og ved hjælp af UV-lys, vil insektdræberen lokke fluerne til sig, og dræbe dem ved hjælp af elektricitet eller ved at fange dem på fluepapir. Her er det meget vigtigt at tømme bægeret med døde fluer ofte, da en ophobning af store mængder døde fluer kan udvikle en brandfare.      

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Væggelus
Skadedyr i græs
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job