Møl:

Pris på bekæmpelse
Klædemøl
Pelsmøl
Melmøl
Frømøl
Tofarvet frømøl
Andre møl
Bekæmpelse: fødevarer
Bekæmpelse: tekstiler

 

 

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Tofarvet frømøl: Udbredelse

Det tofarvede frømøl (Plodia interpunctella) stammer vistnok oprindeligt fra Europa, men er nu udbredt over hele kloden. Det hører egentligt hjemme i varmere egne, og træffes i Danmark kun indendørs. Har man møl i madvarene, drejer det sig oftest om tofarvet frømøl, og ikke om melmøl, som mange tror.

Det tofarvede møl er især i varmere egne et alvorligt lagerskadedyr. I en husholdning viser det sig ofte, at tofarvede frømøl stammer fra en pose nødder eller mandler.

 

Tofarvet frømøl: udseende

Det voksne møl kendes nemt på den tofarvede forvinge, hvis indre del er lysegrå, mens resten er rødbrun. Møllet er 7-10 mm langt. Møllene er kun lidt aktive om dagen og flyver mest i tusmørke. De hvilende møl sidder normalt på det øverste af væggene eller på loftet i de mørkeste dele af rummet.

Larven er 12 mm lang, har mørkt hoved og gullig krop. Puppen, som er ca. 7 mm lang, er helt indspundet i en ret tyk, hvid silkekokon.

 

Tofarvet frømøl: biologi

Tofarvede møl, lige som andre slags møl, begynder at parre sig kort tid efter forvandling fra puppen. Efter parringen lægger hunmøllet ca. 500 æg i løbet at 2 uger. Æggene anbringes oftest direkte i fødevarerne, men de kan også lægges ved sprækker i emballagen. Gennem sprækker trænger de nyklækkede larver ind i varen.

Udviklingstiden fra æg til voksen afhænger af temperaturen og af føden. Udviklingen fra æg til voksen tager under de gunstige omstændigheder (ved 28º C) kun 35 dage, så der kan komme mange generationer i løbet af et år. Ved temperaturen under 18º C går udviklingen i stå.

Under væksten skifter larverne hud 4-7 gange.

Ligesom de andre fødevaremøl forlader de fuldvoksne larver gerne den vare, de har levet i, for at opsøge beskyttede steder, ofte højt til vejs, hvor de kan forpuppe sig. De gemmer sig ofte i sprækker og hulrum ved loftslister, og det er her forpupningen sker.  De voksne møl kommer normalt ud af pupperne efter 2 uger.

Tofarvet frømøl: skade

Larver af det tofarvede frømøl angriber fortrinsvis tørret frugt, nødder og mandler, og kan optræde som "orm" i chokolade, men de kan også leve i korn og kornprodukter, såsom mel og müsli.

Ud over at gnave i fødevarer, tilsmudser larverne dem med ekskrementer. Det hvidlige spind, som larverne dækker fødevarerne med, også med til at forringe varens kvalitet.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Væggelus
Stankelben
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job