Klannere

og biller:

Klannere: priser
Husklannere
Pelsklannere
Flæskeklannere
Tæppebiller
Tyvbiller
Bekæmpelse: fødevarer
Bekæmpelse: tekstiler

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Australsk Tyvbille

Den Australske Tyvbille (Ptinus tectus) stammer originalt fra Tasmanien i Australien, hvilket der også fremgår i navnet af billen. Den Australske Tyvbille migrerede så til Europa i 1900 tallet, her formerede de sig hurtigt, hvilket der gør at de er helt almindelige at finde overalt i Europa. Tyvbillen er næsten altædende, og kan spise ting som f.eks. frø, mel, kød, frugt, grøntsager, døde insekter, gammelt træ, rødder osv. En voksen Australsk Tyvbille er mellem 2,5mm-4mm lang, og har en oval formet krop, der har en lysebrun farve, og er dækket af små gyldnede hår. De bliver tit forvekslet med små edderkopper.

Biologi:

Den Australske Tyvbille starter ud som æg. Når æggene udklækkes efter 7-10 dage, kommer der en larve, der er 3-4mm lang, og er rødbrun i farven. Denne larve er i stand til at gnave sig igennem indpakning på mange varer. Larverne vil nu spise alt hvad de kan i de næste 40-50 dage, hvor de efter vil udvikle en puppe, hvori de kan blive helt voksne i. efter 20-25 dage i puppen, udklækkes den voksne Australske Tyvbille. Disse biller er i stand til at holde til temperaturer helt ned til 2°C. Den voksne bille er ikke i stand til at flyve, og er for det meste aktiv om natten, hvor de vil lede efter føde og en at parre sig med. Når den Australske Tyvbille har parret sig, kan hunnen ligge optil 200 nye æg.

Hvilken skade udgør den Australske Tyvbille?

Den Australske Tyvbille Ses tit som et skadedyr, da billen kan kontaminere fødevarer, både kommercielle varer, samt hjemmedyrkede fødevarer, da billen bærer bakterier med sig, hvis den spiser af fødevaren. Når den Australske Tyvbille udklækkes fra puppen kan de også efter lade en lille hul, hvor der er kravlet ud af. Dette kunne f.eks. ske i mørt træværk. Billen er også i stand til at beskadige tekstiler og tøj.

Bekæmpelse af den Australske Tyvbille:

Hvis du ønsker at bekæmpe Tyvbillerne i madvarerne, er det vigtigt at emballagen, er helt tætsluttende, og at madvareren holdes ved en så kølig temperatur som muligt. Hvis det derimod er i lejligheder eller husstande, er det vigtigt, at du finder hvor larverne udklækkes fra. Herefter kan du støvsuge stedet grundigt, så alle larverne bliver suget op. Hvis antallet af biller er meget stort, kan det kræve hjælp fra en professionel.
 

Den Almindelige Tyvbille

Den Almindelige Tyvbille er selvom navnet ikke så Almindelig i lagre, som den Australske Tyvbille. Den Almindelige Tyvbille er derimod mere almindelig at finde i naturen. Hannerne er mellem 2mm-3,4mm, og er lange i kropsbygningen, og har næsten parallelle sider, selve dens farve er mørkebrun/sort. Mens hunnen er 2,7mm-4mm lang, og er mere afrundet i sin kropsbygning, med en ”V” form af hvidgule hår på sin ryg. Den Almindelige Tyvbille lever af stort set det samme som den Australske Tyvbille, altså tørre organiske stoffer som f.eks. fødeplanter, korn, tørrede frugter, døde insekter osv.

Biologi:

Den Almindelige Tyvbille gennemgår samme 4 livstadier, som den Australske Tyvbille. Den starter som æg, hvorefter den udklækkes til en larve, som vil spise i 40-50 dage. Den vil herefter dette forme dens puppe, og leve i den de næste 20-25 dage, hvor den efter disse dage vil gnave sig ud af puppen, som en voksen bille. Men her vil kun den voksne han-bille være i stand til at flyve. Den Almindelige Tyvbille vil igen lede efter føde og en at parre sig med. Hunnen vil individuelt lægge hvert æg, i revner af dødt træ, og helst i naturen.

Hvilken skade udgør den Almindelige Tyvbille?:

Den Alminde Tyvbille udgør samme skade, som den Australske tyvbille udgør. Den Almindelige Tyvbille vil bare ikke gøre det i et lige så stort omfang. Det vil for det meste bestå af de efterlader små huller i mørt træ.

Bekæmpelse af den Almindelige Tyvbille:

• En god måde at forebygge at de skulle komme ind i f.eks. dit varehus, ville være ved fjerne spildte fødevarer hver dag, samt at støvsuge langs væggen ofte.

• Hold fugtigheden i rummet nede.

• Inspicer fødevarer, især efter om nogle fødevarer har huller i emballagen.

En effektiv måde at bekæmpe den Almindelige Tyvbille, er ved at benytte kulde eller varme til at dræbe voksne biller, larver og æg. Det er dog en god ide at kontakte en professionel, inden du går i gang, så du har helt styr på, hvordan du præcist kan gøre i din situation.

 

Messingtyv:

Messingtyven ligner meget den Australske Tyvbille, men skiller sig ud på et punkt, nemlig dens messingfarvet krop, med lange gyldne hår på, selve billen er 3mm-4mm lang. Disse kan sort set også spise alt. Hvis den ses i et hjem, er kilden oftest døde fugleunger, i en rede der er i på er i huset. Messingtyven bliver også tit forvekslet med en edderkop, da dens to følehorn fra hovedet godt kan ligne to ben, men billen har kun seks ben, og er derfor ikke en edderkop.

Biologi:

Messingtyvens æg vil udklække efter 11-30 dage efter de er lagt, alt efter fugtigheden og temperaturen. Ud fra æggene, som vil spise af det materiale eller fødevarer, som ægget er blevet lagt i de næste 150-250 dage, før larven vil skabe sig selv en silkepuppe. Larven vil her udvikle sig til en voksen bille de næste 18-26 dage, hvor de herefter vil gnave sig ud af puppen, samt det materiale der skulle dække puppen. Messingtyven vil nu leve op til de næste 9 måneder, hvor de vil finde føde og en at parrer sig med. En hun Messingtyv, kan lægge 20-40 æg af gangen. Messingtyven kan dog ikke holde til lave temperaturer under 18°C

Hvilken skade udgør Messingtyven?:

Messingtyven kan stort set gøre samme skade som den Australske Tyvbille, men Messingtyven er især kendt for at gøre skade på tekstiler og tøj.

Bekæmpelse af Messingtyven:

Den bedste måde at forbygge og bekæmpe Messingtyven er ved at holde temperaturen i f.eks. lagerrummet et godt stykke under 18°C. Hvis dette dog ikke er muligt i din situation, anbefaler vi at du kontakter en professionel, og får vejledning til, hvordan du mest effektivt, kan bekæmpe billen.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Kattelopper
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job