Mus:

Pris på bekæmpelse
Bekæmpelse af mus
Mus: Skadevirkning
Mus: Udseende
Mus: Adfærd
Mus: Livscyklus
Mus: Spor
Mus: Overtro
Mus: Ordsprog
Bestemmelsesnøgle

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Mus: livscyklus

På landet bliver de fleste mus født i perioden mellem marts og oktober, hvor det er mest føde. Husmus, der lever i byerne kan få unger året rundt.

Mus bygger deres rede på stede, hvor der er mørkt og varmt, og hvor der er sikkerhed for rovdyr. Hunnen laver strimler af forskellige materiale med fortænderne og væver dem til en rede ved hjælp af forpoterne. Musereder er nærmest runde og omkring 10 cm i diameter.

Bymus kan finde på at bruge papir, poser, stof, isolering, snor eller andre bløde materialer, når de bygger rede.

Musene holder som regel til i papirkasser, skuffer, under køkkenskabe eller i fuldet i møblerne. Pø landet bliver reden lavet af mere naturlige materialer, for eksempel tørt græs, blade eller strå. De findes ofte i stalde eller lader, høballer eller i levende hegn. Sommetider laver husmusen sig et tunnelsystem eller bygger sin rede i et andet dyrs bo.

Når reden først er bygget, vil musen bruge den til mange kuld unger. Hunner kan godt finde på at dele rede og hjælpe hinanden med at passe ungerne.

Museungerne er lyserøde, blinde og fuldkommen hjælpeløse, når de bliver født. De er helt nøgne med undtagelse af bittesmå knurhår, og deres øjne og ører er lukket til. De nyfødte unger er afhængige af, at deres mor fodrer og beskytter dem. Hun holder dem rene og giver dem mælk flere gange om dagen og forlader kun reden, når hun skal finde føde.

Museunger vokser hurtigt. Når de er 10 dage gamle, er de dækket af pels. Deres øjne og ører åbnes først, når de er 14 dage gamle. Når ungerne er mellem 2 og 3 uger gamle, begynder de at udforske deres omgivelser på små, korte ture væk fra reden. De lærer at finde føde, de lærer at være hurtige og undgå farer. Når ungerne er 3 til 4 uger gamle er de vænnet fra og forlader reden. På det tidspunkt venter deres mor allerede et nyt kuld.

Når hunnerne er 5 uger gamle, er de parat til at parre sig. Hannerne venter som regel, til de er 10 uger gamle, fordi de skal opbygge deres eget territorium først. Hunnen vil nemlig kun parre sig med den dominerende han i gruppen. Efter parringen forlader hannen hunnen og tager ikke del i opfostring af ungerne.

Ungerne fødes omkring 20 dage efter parringen. Dette samt med den unge alder, musene bliver kønsmodne i, er grunden til husmusenes store udbredelse. En hun kan føde et nyt kuld unger hver 3-4 uge og kan få op til 10 kuld om året.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Fluer
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Stankelben/gåsebille
Sølvfisk
Væggelus
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job

 

Skadedyrene.dk på Youtube