Mus:

Pris på bekæmpelse
Bekæmpelse af mus
Mus: Skadevirkning
Mus: Udseende
Mus: Adfærd
Mus: Livscyklus
Mus: Spor
Mus: Overtro
Mus: Ordsprog
Bestemmelsesnøgle

Bekæmpelse af skadedyr for både private og virksomheder siden 2007

Mus og rotter som skadedyr

Mus og rotter vil næsten hele verden over blive set som skadedyr, både på grund af at de skaber mange hygiejniske problemer, da de begge kan sprede mange forskellige sygdomme og bakterier med sig rundt. Men de ses også som skadedyr, da de også kan forvolde økonomiske problemer for den person eller firma, der er plaget af enten mus eller rotter, fordi at de begge vil lave huller og revner i vægge, og både musen og rotten er også i stand til at gnave sig i gennem ledninger o.l. der kan koste dig dyrt at reparere.

Både mus og rotter er alt ædende, så der skal kun færten af den mindste madrest efterladt i det åbne der skal til at lokke en af dem ind i dit hjem. Her vil de kunne klemme sig ind i meget små revner eller huller i væggen. Og hvis der ikke er nok plads til at klemme sig igennem, vil et dyr som rotten sagtens kunne gnave det større, da de er i stand til at gnave sig igennem materialer som f.eks. træ, isolationsmateriale, tekstiler, gammelt murværk, plast, let metal osv.

Når en mus eller rotte først er inde i dit hus, vil de lede efter tilgængeligt føde. Hvis den succesfuldt finder det, er der meget stor chance for, at de vil bygge sig en rede i nærheden, da de helst ikke vil bevæge sig særligt langt for at få føde. Udover at spise din mad, forurener de den også med deres urin og ekskrementer, der ofte kan indeholde sygdomme, der både kan være til fare for din familie og dine kæledyr. En af de sygdomme som mus er kendt for at bære rundt på, er f.eks. Salmonella sygdommen, som spredes til mennesker ved, at de spiser det mad, der er forurenet af musen eller rotten. En anden mere alvorlig sygdom, der kan komme fra rotten, er Weil’s syge. Denne sygdom forårsages af en Leptospira bakterie, der lever i rottens nyrer, og overførers derfor i rottens urin. Sygdommen kan give muskelsmerter og vil hurtigt sætte sig i nyrerne, leveren og koagulationssystemet på den smittede person. Weil’s sygedommen dræber ca. 5-15% af dem der får den.

Selvom musen er altædende foretrækker den korn, kornprodukter og produkter med et højt proteinindhold, men den er også set spise mere underlige ting som f.eks. stearin og sæbe. Rotten kan også nogle gange ses som et rovdyr, da den også vil spise mindre dyr som f.eks. ællinger og kyllinger.

Et tegn på at man har mus eller rotter er, at man som regel vil hører kradse og gnave lyde. Disse lyde kan i nogle tilfælde fører til søvnmangel og stor irritation hos personer og kæledyr.

Mus og rotter kan hurtigt ødelægge tekstiler som f.eks. møbler og madrasser. Dette sker når det bliver koldt i vintertiden, og enten musen eller rotten mangler et varmt sted at lave rede vinteren over. Sommerhuse er især udsatte for dette, da der tit ikke er nogen til stede i vinterhalvåret. Det anbefales derfor at madrasser o.l. sættes så, mus og rotter ikke har adgang til dem.

Et andet stort problem med mus og rotter, er at de kan hurtigt kan reproducere. Dette betyder at jo længere tid der går inden, der bliver gjort noget ved problemet, jo større bliver problemet. En enkelt rotte kan hurtigt blive til 50 rotter på bare et år.

Startside
Butik
Borebiller
Dræbersnegle
Duer og måger
Edderkopper
Flagermus
Husmår
Hvepse
Klannere
Mosegris
Muldvarp
Murbier
Mus
Myrer
Møl
Rotter
Væggelus
Stankelben
Ukrudt
Spørg om skadedyr
Om os
Job